Vprašanja - Pravice potrošnikovKako se obračunava razlika v porabi vode med glavnim in posameznimi merilniki porabe v večstanovanjski hiši?

VPRAŠANJE:

Kako se obračuna poraba vode oz. komu se pripiše razlika, kadar pride do razlike med glavnim vodomernim števcem in vsoto merilnikov porabe vode v lastniških enotah, dve enoti pa nimata merilnikov vode, hkrati pa v teh dveh enotah ni prijavljenih oseb?

(ferdo)


ODGOVOR:

Po našem mnenju se razlika razdeli med obstoječe etažne lastnike, in sicer v sorazmerju s siceršnjimi deleži, ki se plačujejo za porabo vode.

Odgovor je pripravila pravna pisarna JK Group.

10.05.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog