Vprašanja - Pravice potrošnikovAli lahko razveljavim nakup starega stanovanja, ki se je prodajalo kot novo?

VPRAŠANJE:

Pred enim letom sem kupil stanovanje (55 m2) v večstanovanjski hiši. V oglasu za prodajo je bilo navedeno, da je stanovanje novogradnja. Pred kratkim so se pojavili problemi z vlago in pri sanaciji sem ugotovil, da so zunanje stene stare, vse ostalo pa je zgrajeno na novo in obnovljeno, tako da z ogledom stanovanja nisem ugotovil, da je stanovanje staro. Zanima me ali imam kakršnokoli možnost tožbe ali razveljavitve pogodbe. Problem je, da v kupoprodajni pogodbi ni nikjer navedeno, da je predmet prodaje novogradnja.

(mare)


ODGOVOR:

Obligacijski zakonik pozna tako imenovano zmoto o predmetu pogodbe. Gre za zmoto, ki se nanaša na bistvene lastnosti predmeta pogodbe, torej v vašem primeru na bistvene lastnosti stanovanja. Pogoj za to, da je taka zmota pravno upoštevna, pa je, da gre za tako bistveno zmoto, da stranka, če ne bi bila v zmoti (če bi ji torej bile znane bistvene lastnosti predmeta pogodbe) pogodbe sploh ne bi bila sklenila. Menimo, da dejstvo, ali gre za novogradnjo ali ne, je taka bistvena lastnost nepremičnine, da lahko bistveno pripomore k odločitvi za sklenitev pogodbe. Menimo tudi, da je nepomembno, da pogodba ni vsebovala določil o novogradnji. Nasprotna stranka vas je na drug način prepričala, da gre za novogradnjo in vas s tem zapeljala v zmoto. Če gre za bistveno zmoto, lahko zahtevate razveljavitev pogodbe; seveda so vedno možni tudi vmesni dogovori, npr. znižanje kupnine.

Lahko bi se pojavili celo stališče, da je šlo za prevaro („če ena stranka povzroči zmoto pri drugi stranki ali jo drži v zmoti z namenom, da bi jo tako napeljala k sklenitvi pogodbe“). V tem primeru lahko zahtevate razveljavitev pogodbe, celo v primeru, če zmota ni bila bistvena, če bi torej pogodbo sklenili tudi, če bi vam bilo znano dejansko stanje nepremičnine.

Odgovor je pripravila pravna pisarna JK Group.

09.04.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog