Vprašanja - Pravice potrošnikovPriklop na lokalni vodovod

VPRAŠANJE:

Obnovili smo hišo,ki je vpisana v ZK,kot stanov. hiša.Pridobili smo si odločbo o priglasitvi del pri UE.Na lokaciji je bil tudi inšpektor za okolje in prostor, ki je ugotovil da investitor izvaja vsa dela v skladu z odločbo o priglasitvi del.Objekt je bil odtujen lastniku in so ga uporabljali za različne poslovne namene kot bife,trgovino in kulturni dom vendar uradno niso spremenili namembnosti.Objekt je bil priklopljen na stari vodovod.Pred desetimi leti so zgradili nov vodovod vendar takrat lastnik ni plačal priključka, a priključek je vseeno bil na parceli.Sedaj so priključek odvzeli in zahtevajo soglasje za priklop,vendar pogojujejo z lokacijskim in gradbenim dovoljenjem.Vprašanje:Glede na to, da je hiša zgrajena pred prvo sv. vojno,ter da je vpisana v zemljiško knjigo kot hiša,ter da ima hiša hišno št. ,priključek pa smo v celoti pripravljeni plačati, kapacitete vode pa zadostujejo,ter da namembnost objekta nismo spremenili ali lahko MOL pogojuje priklop vode z lok. in grad. dovoljenjem.Ker v tem primeru motijo tudi posest novih stanovalcev na koga se še lahko obrnemo,razen na lastnika vodovoda to je MOL.

(NN)


ODGOVOR:

Po našem mnenju MOL nima pravice pogojevati priklopa vodovoda z lokacijskim in gradbenim dovoljenjem. Gre za hišo, ki je vpisana v ZK in kot taka ne more biti v nasprotju z zakonom. Vztrajajte pri priključitvi vodovoda, če pa tam ne boste uspeli se obrnite na Ministrstvo za okolje in prostor.

28.01.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog