Vprašanja - Pravice potrošnikovZahteva na vrnitev dela kupnine zaradi zmanjšanja vrednosti predmeta

VPRAŠANJE:

V mesecu maju 2002 smo kupili hišo in od takrat odkrivamo napake, kot so pokanje zidu po celi hiši, nepravilni material pri nadstrešku, nepravilni ventili pri centralni kurjavi, napake pri električni napeljavi... Ko smo zadeve reklamirali, nam nekatere še do sedaj niso popravili (kar pomeni 5 mesecev), poleg tega smo morali nekatere izvajalce poiskati sami, da so to popravljali. Ali smo upravičeni do zmanjšanja vrednosti predmeta v 10% zaradi malomarnosti in nepravilnosti pri gradnji? Kako to uveljaviti? Hvala v naprej.

(M.V.)


ODGOVOR:

Nakup nepremičnine je čisti primer pogodbenega odnosa, pri katerem so stranke svobodne glede oblikovanja obveznosti in pravic posamezne stranke. Velja pogodbena svoboda. Če pa ni nič dogovorjeno pa velja obligacijski zakonik. To pomeni, da glede poprave stvarnih napak velja tisto, kar sta se stranki dogovorili v pogodbi. V primeru stvarnih napak ima kupec možnost zahtevati odpravo napak, znižanje kupnine ali novo stvar. Poleg tega je upravičen do povračila škode, ki mu je zaradi tega nastala. Če so vam stvarne napake odpravili, potem znižanja kupnine ne morete uveljavljati, lahko pa bi ga, če vam napak ne bi odpravili, pač pa bi napake odpravljali vi sami na lastne stroške. Če pa vam je poleg tega da so vam napake odpravili nastala škoda potem lahko zahtevate povračilo te škode. Najprej se poskušajte sporazumno dogovoriti, če pa to ne bo uspelo, pa lahko odškodnino zahtevate s tožbo v civilnem pravdnem postopku.

09.11.2002 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog