Novice - Nepremičninski trg

novica

V kratkem bomo prejeli obvestila o vrednosti nepremičnin

Objavljeno dne 14.09.2010

Množično vrednotenje nepremičnin, ki ga izvaja Geodetska uprava RS (GURS), se počasi bliža naslednjemu, za lastnike nepremičnin izredno pomembnemu koraku. V prihodnjih dneh se bo začela sklepna faza, ko bodo lastniki nepremičnin dobili obvestila o poskusni vrednosti nepremičnin, pred tem pa še obsežno brošuro z vsemi pojasnili. Lastniki bodo morali obvestila skrbno pregledati in sporočiti morebitne napake pri podatkih o nepremičninah. Če se z ocenjeno vrednostjo ne bodo strinjali, bodo lahko to sporočili. Vse pripombe bo GURS obdelala in nato pripravila modele vrednotenja nepremičnin. Končne modele vrednotenja, ki bodo dokončno določili vrednost posameznih nepremičnin, bo z uredbo določila vlada RS. Čas za sporočanje napak bo 53 dni.

Predvidoma še v tem tednu bo GURS začela vsem lastnikom razpošiljati 36 stranske brošure »Obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin.« V brošuri so podrobna pojasnila o obvestilu o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Sestavni del brošure so tudi obrazci za spremembe, ki jih bodo lastniki lahko uporabili v primeru, da bodo ugotovili, da so podatki napačni. Vse podatke, z izjemo podatkov o lastništvu, bo mogoče urediti tudi preko spleta, preko posebne spletne strani Obveščanje.si (stran bo začela delovati, ko bodo razposlana obvestila). Morebitne spremembe lastništva ali popravke teh podatkov bo treba urediti osebno na območnih izpostavah GURS.

GURS bo začela obvestila pošiljati predvidoma prihodnji teden, čeprav natančen datum še ni določen. Rok za oddajo vseh pripomb bo začel teči, ko bodo odposlana zadnja obvestila oz. ko bo to določila GURS. Lastniki bodo imeli 53 dni časa, da sporočijo vse popravke in pripombe. Poskusne vrednosti nepremičnin v obvestilih bodo izračunane za 1. julij 2010, kasneje pa se bodo na novo izračunavale enkrat letno. Pripombe na vrednosti bo GURS pregledala in nato popravljala vrednostna območja. Do popravkov bo prišlo, če bo z enega območja prišlo več enakih pripomb na vrednost nepremičnin. Pri tem naj omenimo, da bodo lastniki lahko samo označili ali je po njihovem mnenju ocenjena vrednost prenizka ali previsoka.

Množično vrednotenje in izdelava ustreznih evidenc nista poceni. Samo popis nepremičnin je zahteval okoli 11 milijonov evrov, obveščanje pa bo stalo še okoli dodatnih 5 milijonov. Vendar pa generalni direktor GURS Aleš Seliškar zagotavlja, da bo kasneje mogoče, zaradi urejene evidence, prihraniti na drugih področjih in projektih, kot je npr. popis prebivalstva.

(Na sliki je naslovnica brošure, ki jo bodo prejeli lastniki nepremičnin.)

SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog