Lizing premičnin

Strokovnjaki menijo, da je lizing nastal ravno zaradi avtomobilov. Največji delež lizinških poslov in povpraševanja je po lizingu motornih vozil, in sicer po osebnih vozilih, sledijo komercialna vozila, ter stroji in proizvodna oprema. Najmanj povpraševanja je po lizingu plovil in letalske opreme.

Tudi pri lizingu premičnin se je treba odločiti med finančnim in operativnim lizingom. Pri osebnih vozil je pri fizičnih osebah priljubljen finančni lizing. Slovenci se zelo radi vozimo in smo tudi radi lastniki svojih jeklenih konjičkov. Finančni lizing daje občutek lastništva, čeprav se prenos lastništva dejansko izvede šele s plačilom zadnjega odkupnega obroka. V času trajanja pogodbe, pa ima lizingojemalec neomejeno pravico do uporabe vozila. Stroške registracije, cestnine in vzdrževanje vozila plača seveda uporabnik avtomobila.

Za pravne osebe, podjetja in samostojne podjetnike je bolj zanimiv operativni lizing oz. poslovni najem vozil, ki omogoča po nekaj letih ali celo nekaj mesecih vračilo avtomobila in najem novega. Gre za obliko financiranja, kjer najemnik plačuje najemnino za uporabo vozila za vnaprej dogovorjeno obdobje. Ob izteku pogodbe se lizingojemalec lahko odloči, da vozilo odkupi po tržni ali pričakovani vrednosti predmeta lizinga, podaljša najem, ali najame novo vozilo. Različna časovna obdobja odplačevanja obveznosti omogočajo možnosti izbire in prilagoditev željam posameznih strank oz. lizingojemalcev.

Lizingodajalec, poleg nabave vozila praviloma nudi tudi popolno storitev vzdrževanja in servisiranja le tega. Največja prednost te vrste najema avtomobila je, da je lizing obrok vnaprej določen in fiksen za celotno obdobje najema. Lizingojemalec lahko na ta način vnaprej natančno oceni, koliko ga bo uporaba avtomobila dejansko stala, saj so vsi stroški vzdrževanja, servisi, popravila in podobno vključeni v mesečni obrok. Obroki se pri operativnem lizingu v celoti obravnavajo kot poslovni strošek, uporabnikom pa omogočajo zunajbilančno financiranje sredstev.

Postopek pridobitve lizinga premičnin je pregleden, hiter in enostaven. Lizing osebnih vozil lahko pridobimo tudi v enem dnevu. Nekatere lizinške hiše imajo s trgovci avtomobilov sklenjene pogodbe, tako da stranka lahko sklene lizing pogodbo in zavarovanje avtomobila na enem mestu in s tem prihrani čas, nepotrebne poti in denar.

Lizing hiše financirajo do 90 % vrednosti nakupa, do 30 let. Ob primerni kreditni sposobnosti se lahko lizingojemalec dogovori za lizing brez lastne udeležbe. Obrok odplačevanja je odvisen od vrste premičnine, dobe odplačevanja in lastne udeležbe.

V primeru nezmožnosti plačevanja lizing obrokov, lizingodajalec le v skrajnih primerih prekine pogodbo. Nastali položaj skuša rešiti s podaljšanjem ročnosti pogodbe, in sicer tako, da stranka odplača dolg v daljšem obdobju, kot je bilo to sprva predvideno. V primeru, ko gre za lizing avtomobila, ga lahko lizingodajalec odkupi ali ponudi avtomobil manjše vrednosti. V skrajnem primeru lizingodajalec avtomobil proda na trgu, v primeru razlike v znesku dolga in prodane vrednosti avtomobila, pa razliko vrne stranki.

Nastanek besedila: februar 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog