Lizing nepremičnin

Lizing je v Sloveniji uveljavljena oblika kratkoročnega in dolgoročnega financiranja nakupa in najema osebnih, komercialnih vozil in nepremičnin za podjetja. Klasična sestava lizinških poslov se na slovenskem trgu v zadnjem času vedno bolj spreminja, saj je poleg lizinga komercialnih (lahka in težka motorna vozila, posebna vozila, prikolice, avtobusi) in osebnih vozil ter opreme vseh vrst (stroji in naprave vseh vrst, gradbena in druga mehanizacija, računalniki, medicinska oprema in druga proizvodna oprema), vedno večje povpraševanje po lizingu nepremičnin. Slovenske lizinške hiše menijo, da je trg nepremičnin zelo obetaven, in da se bo v prihodnosti še bolj razvijal. Za lizing nepremičnin se odločajo predvsem podjetja in pravne osebe, ki z lizingom najpogosteje financirajo poslovne stavbe, maloprodajne objekte, hotele in gostinske objekte ter skladišča. Državljani, fizične osebe, lizinga nepremičnin še niso sprejeli v celoti in nanj gledajo z mešanimi občutki. Predvsem jih bega dejstvo, da nepremičnina preide v njihovo last šele po odplačilu vseh lizinških obveznosti. Drugi razlog za večje povpraševanje podjetij po lizingu nepremičnin, v primerjavi s fizičnimi osebami, je v dejstvu, da gre za večje naložbe oz. višje pogodbene zneske.

Lizing ali zakup (lahko tudi najem) je oblika nakupa nepremičnine pri katerem lizingojemalec ni pravni lastnik nepremičnine, dokler ne poplača celotne vrednosti nepremičnine in vseh stroškov lizinga. Lizingodajalec po naročilu lizingojemalca kupi nepremičnino in mu jo izroči v uporabo. Lizingojemalec pridobi posestniško pravico, lizingodajalec pa v času financiranja ostane pravni lastnik nepremičnine. Pri finančnem lizingu se lizingojemalec že ob sklepanju pogodbe odloči za pridobitev lastništva na nepremičnini, pri operativnem lizingu pa gre zgolj za uporabo nepremičnine, ki pa jo lizingojemalec po poteku pogodbe praviloma vrne lizingodajalcu. Lizingodajalec tako ostaja pravni in ekonomski lastnik nepremičnine do poplačila vseh pogodbenih obveznosti.

Ob dobri boniteti stranke, je možno, da lizingodajalec kupi celotno nepremičnino zgolj s sredstvi na osnovi lizinga, kar pomeni, da stranki ni treba plačati pologa. Na ta način lizingojemalec lahko nameni prosta sredstva za poslovne naložbe, ki praviloma prinašajo večji donos, kot so stroški lizinga. Ena od praktičnih strani lizinga nepremičnin je, da se zmanjša tveganje nakupa zemljiško spornih nepremičnin. V interesu lizingodajalca je namreč, da temeljito preveri pravno lastništvo nepremičnine.

Pri lizingu, za razliko od kredita, za zavarovanje pogodbenih obveznosti lizingojemalec ne obremenjuje svojih nepremičnin ali drugega premoženja.

Nastanek besedila: februar 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog