Kaj je lizing?

Lizing je pogodbeno razmerje med lizingodajalcem in lizingojemalcem. Lizingodajalec prepusti lizingojemalcu v uporabo predmet lizinga, za kar plačuje obroke lizinga. Ob koncu lizinga lahko preide predmet lizinga v lastništvo lizingojemalca. Lizing je neke vrste najem, kar opisujejo tudi različni prevodi v slovenščino: zakup, najem, poslovni najem.

Lizing je podoben bančnim posojilom, saj lizingojelamalec obročno odplačuje pogodbene obveznosti. Bistvena razlika je, da je v primeru lizinga pravno-formalni lastnik predmeta lizinga lizingodajalec, medtem ko je pri posojilu to posojilojemalec. Lizing je dejansko investiranje lizingodjalca v korist uporabnika, pri tem pa je lizingodajalec bolje zaščiten pred neizpolnjevanjem obveznosti lizingojemalca, saj ima polno pravno lastništvo nad predmetom lizinga.

Kadar govorimo o lizingu, ne moremo mimo definicije, ki jo je postavil ameriški strokovnjak R. F. Vancil. Lizing je definiral kot posebno metodo financiranja raznih premičnih in nepremičnih naložbenih dobrin, ki se na osnovi in na določen način sestavljene pogodbe ali pogodbenih razmerij dajo v lizing jemalcu le-tega, za določeno dogovorjeno dobo in za dogovorjeno najemnino na tak način, da se te dobrine jemalce lizinga amortizirajo v času, ki je daljši od trajanja pogodbe o lizingu. Je pa ta definicija omejena in ne zajem vseh vrst lizinga.

Lizing pri nas opredeljujejo Slovenski računovodski standardi (SRS), ki pa ga ne obravnavajo kot lizing, temveč kot najem. Pri tem se naslanjajo na prakso, ki velja v ZDA in Veliki Britaniji, ki ločuje med pravnim in ekonomskim lastništvom predmeta lizinga. To pa je ključnega pomena za pravne osebe, saj je s tem povezan knjigovodski način izkazovanja premoženja in obveznosti tako lizingojemalca kot tudi lizingodajalca.

SRS ločijo dve osnovni obliki lizinga (najema): operativni in finančni. Operativni lizing je v praksi poimenovan tudi poslovni lizing oz. poslovni najem.

Poleg finančnega in operativnega lizinga poznamo tudi »prodaj in zakupi« (sale and lease back) lizing. To je posebna oblika lizinga za podjetja, ki potrebujejo sveža sredstva. Podjetje lizingodajalcu proda predmet in ga nato takoj pridobi nazaj v obliki finančnega lizinga. Na tak način lahko podjetje pride do tekočih likvidnih sredstev, sredstev za financiranje novih naložb, se razbremeni prezadolženosti zaradi kreditov pod slabšimi pogoji, se dezinvestira zaradi pokritja izgub.

Nastanek besedila: september 2007.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog