O davkih

Davke velik del ljudi obravnava kot nujno zlo, ki ga je treba plačevati. Odnos do davkov je v večini primerov negativen, ker je razširjeno prepričanje, da denar od davkov porabi država za lastne potrebe. To sicer drži, vendar državo predstavljajo državljani in denar od davkov se posredno ali neposredno porabi za njihove potrebe.

Z davki država pridobi denar za lastno delovanje, za gradnjo in vzdrževanje infrastrukture (ceste, javna razsvetljava, komunalna infrastruktura,…) in za različne storitve, ki so jih deležni vsi državljani (zdravstvo, šolstvo, policija,…). Z davki pobran denar ni izgubljen, temveč se vrača državljanom v drugačni obliki.

Državljani so dolžni plačevati davke, sicer sledijo kazenske sankcije. V zvezi z davki in njihovim plačevanjem obstajajo določene pravice in dolžnosti zavezancev.

Pravice davčnih zavezancev:

 • pravica do informiranja in pomoči: vsi davčni zavezanci imajo pravico, da se jih sproti obvešča o obveznostih in pravicah, ter da se jim pomaga pri izpolnjevanju obveznosti in uveljavljanju pravic;
 • pravica do gotovosti: vsi zavezanci imajo pravico vnaprej vedeti svoje davčne obveznosti; te ne morejo biti predpisane za nazaj;
 • pravica do nepristranskosti: za vsakega zavezanca se morajo davčni predpisi uporabljati pravično in nepristransko; vsakdo ima pravico plačati le toliko davka, kot ga določa zakonodaja;
 • pravica do zasebnosti: davčni organ zavezancev ne sme vznemirjati, če pravilno obračunavajo in plačujejo davke;
 • pravica do zaupnosti in tajnosti: podatki, ki jih zavezanci posredujejo davčnemu organu in podatki, ki jih davčni organ pridobi, so tajni;
 • pravica do pritožbe: če se zavezanci ne strinjajo z odločitvijo davčnega organa, se lahko pritožijo ali podajo ugovor;
 • pravica do zastopnika: v davčnem postopku lahko zavezanec pridobi svojega zastopnika ali pooblaščenca;
 • pravica do vljudnosti: delavci davčnega organa so se dolžni do zavezancev vesti vljudno in etično.

Dolžnosti davčnih zavezancev:

 • dolžnosti dajanja podatkov: zavezanci so dolžni dajati podatke, ki so pomembni za odmero in izterjavo davčnih obveznosti;
 • dolžnosti izpolnjevanja predpisanih obrazcev: davčni zavezanci so dolžni izpolnjevati predpisane obrazce, na osnovi katerih je mogoče izračunati davčne obveznosti;
 • dolžnost uporabe identifikacijske številke za davčne namene: davčni zavezanci morajo uporabljati davčno številko, kadar se ugotavljajo davčne obveznosti;
 • dolžnost pravočasnega plačevanja davčnih obveznosti: vsi davčni zavezanci so dolžni plačevati odmerjene davščine v predpisanem roku.

Višina davkov je zakonsko določena. Zakoni se lahko spreminjajo s tem pa tudi obdavčenje. Vendar pa ni mogoče spreminjati davkov za nazaj.

Nastanek besedila: marec 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog