Davki pri oddajanju nepremičnin

Kadar fizične osebe oddajajo nepremičnine, je dohodek iz oddajanja obdavčljiv. Dohodek se šteje v dohodnino in je obdavčen v skladu z dohodninsko lestvico. Obdavčenje najemnin urejata Zakon o dohodnini in Zakon o davčnem postopku.

Davčna osnova je dohodek v obliki najemnine (tudi druga nadomestila v povezavi z oddajanjem premoženja v najem) zmanjšane za normirane stroške v višini 40 % najemnine. Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja, s katerimi ohranja vrednost premoženja. Dejanske stroške dokazuje na podlagi računov. Kot dejanske stroške je mogoče uveljavljati tudi zavezančev delež dejansko porabljenih sredstev rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. V primeru oddajanja kmetijskih ali gozdnih zemljišč, je davčna osnova celotni doseženi dohodek.

Akontacijo dohodnine ugotovi davčni urad na podlagi napovedi zavezanca. Napoved za odmero akontacije mora zavezanec oddati v 15 dneh po prejemu najemnine. Če se nepremičnina oddaja za več mesecev v letu, je treba akontacijo oddati v 15 dneh po koncu oddaje. Če je nepremičnina oddana za celo leto, potem je treba napoved oddati najkasneje do 15. januarja naslednje leto. Davčni organ izda odločbo o višini akontacije v 30 dneh od dneva vložitve napovedi.

Akontacija dohodnine znaša 25 % davčne osnove.

Dohodnina se ne plačuje od dohodkov preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju. Dohodnine se ne plača od dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma, če dohodek ne presega 42 €.

Nastanek besedila: marec 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog