Vprašanja - Davki
Število ustreznih rezultatov: 471
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Razdružitev solastnine - davek (mali)
Z bratom sva podedovala dve hiši in v vsaki bila lastnika do 1/2. Sedaj smo na podlagi sodne poravnave (šlo je za predlog za delitev solastnine) nepremičnini razdružili tako, da sem sam prejel eno nepremičnino, brat pa drugo, ker je moje nepremičnina manjše vrednosti mi je brat razliko izplačal v denarju. Brat je prejel mojo polovico večje hiše, jaz pa sem prejel njegovo polovico manjše hiše in razliko zaradi manjše vrednosti. Zanima me ali bomo morali plačati davek na promet nepremičnin, glede na to da ni šlo za odplačni prenos oziroma prodajo. Davek na dobiček (izplačano razliko) pa bom verjetno moral plačati?... (SLONEP)
Odplačiilo kredita in davek? (xx)
Hčerka želi meni, očetu, odplačati stanovanjski kredit v znesku 55.000 EUR. Ali moram jaz, oče, zaradi tega plačati davek na to darilo?... (SLONEP)
Pogodba o preužitku (urska)
Zanima me kaksna je stopnja davka ob "dedovani" nepremičnini od babice s katero je bila sklenjena pogodba o preužitku in za katero sem skrbela sedaj 8 let.Babica je letos poleti umrla in se čaka, da sem obvečšena s strani sodičča, o dedovanju.... (SLONEP)
Davek ob prodaji podedovanega vikenda (obojan)
Po smrti očeta pred štirimi leti, je mama postala lastnica počitniškega stanovanja. Ali se poleg običajnega davka na prodajo zaračuna še kakšna druga dajatev?... (SLONEP)
Dedovanje in davek (Jony)
Podedoval sem tretjino nepremičnine. Želel bi odkupiti eno tretjino od brata. Kakšen davek bo moral plačati brat? Kakšen davek mora plačati partner, če mu prodam svojo tretjino nepremičnine? Dedovanje je potekalo pred mesecem dni, tako da sem lastnik kratek čas. ... (SLONEP)
Davek na promet nepremičnin (Tijana in Filip)
S patnerjem sva v fazi nakupa nepremičnine. Stanovanje za katerega se zanimava se prodaja v lastni režiji. Prodajalec je pravnik in njegovi pogoji ob prodaj so: 1. da se davek na promet nepremičnine razdeli na vsakega 1%. Njega kot prodajalca in naju kot kupca. 2. Da kupo-prodajno pogodbo pripravi njegova odvetniška pisarna. Sicer bi pa nama po njegovi dobri volji prevzel vse stroške povezane z notarjem, zemljiško knjigo, itd. Midva kot nepravnika se na takšne zadeve definitivno slabše spoznava, zato bi nama bilo v veliko pomoč, če bi lahko dobila menje, ali je takšna razdelitev za naju kot kupca smotrna, dobra ali je to nekakšen znak za dodatno previdnost. ... (SLONEP)
Višina davka pri prodaji gradbene parcele (Cvetko)
Imam vprašanje o višini davka pri prodaji gradbene parcele. Situacija je naslednja: - 5.12.1984 z bratom postaneva lastnika zemljišča, vsak po ¼ do celote. - 11.2.2008 z bratom dedujeva vsak do ½ celote nepremičnine. - 9.9.2009 se je izvedla parcelacija tega zemljišča in prišlo je do razdružitve lastništva nepremičnine (nastalo je 5 parcel za gradnjo hiš). - 26.7.2012 je prišlo do spremembe namembnosti zemljišča (zemljišče postane zazidljivo). - 17.5.2013 pridobi se gradbeno dovoljenje za izgradnjo infrastrukture (vodovod, kanalizacija …). Cena projektov je znašala 20.000 €. - 27.8.2013 z odmero zemljišča ene večje parcele nastaneta dve parceli. Zaradi ugodnejše lege bi se trenutno dalo prodati samo eno od parcel. Ko bo parcela komunalno opremljena, bo njena cena 90.000 €. S to kupnino bi komunalno opremil te parcele-predvidena cena komunalne opreme je 88.000 €. Zanima me, koliko davka je potrebno plačati pri prodaji omenjene parcele glede na stroške (20.000 in 88.000 €)? ... (SLONEP)
Darilna pogodba - pastorek (rolfson)
Moja mama je umrla zelo zgodaj. Oče se je ponovno poročil, tako sem postal pastorek mačehi, s katero se odlično razumem, nisem pa bil posvojen. Po 60-ih letih skupnega življenja je oče umrl in zapustil mačehi svoj del stanovanja,ki sta ga z mačeho kupila skupaj. V oporoki je izrecno navedel, da moram po mačehini smrti stanovanje podedovati jaz. Sam sem se na zapuščinski razpravi odpovedal nujnemu deležu. Sedaj bi mačeha rada podarila ali zapustila stanovanje meni. Vprašanji sta dve: 1. Ali sem v pravnem smislu še vedno pastorek mačehe? (Zakonska zveza med očetom in mačeho je bila prekinjena zaradi naravnih vzrokov - smrti) 2. Kakšen je davek na podarjeno/podedovano stanovanje v mojem primeru?   ... (SLONEP)
Davek od kapitalskega dobička pri prodaji nepremičnine (Irena)
Ali sem zavezanec za plačilo davka od kapitalskega dobička, če prodam nepremičnino, ki sem leta 2008 prejela od očeta z izročilno pogodbo, ki je nepremičnino kupil pred letom 2002? Nepremičnine nihče ne uporablja niti nisem tam stalno prijavljena.... (SLONEP)
Darilna ali kupna pogodba? (andreja)
Hči bi mi podarila 1/2 vikenda, kjer je solastnica, jaz pa bi njej v zameno podarila garsonjero. Kakšen način je za naju ugodnejši glede davkov? Vikend je dedovala po smrti očeta po 1.3.2002, jaz pa sem lastnica stanovanja od leta 1997. Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Davek od prodaje nepremičnine? (marta)
Prodala bom stanovanje v katerem živim že 25 let, zato me zanima, kolikšen bo davek od prodaje le-tega. Ali mogoče ravno tako 2%? ... (SLONEP)
Davek na kapitalski dobiček pri prodaji nepremičnine in znižanje davčne osnove? (Milena)
Decembra 2006 smo kupili stanovanje za 104.000 eur in ga letos maja prodali za 120.000 eur. Nihče ni bil prijavljen tam stalno, samo začasno. Stanovanje smo v celoti renovirali (sami) in nekaj računov imamo, nekaj imamo samo predračunov in dobavnic. Če ne želimo plačati kapitalskega dobička, moramo prinesti za cca 11.000 eur računov. Čeprav smo v stanovanje vložili več, nimamo toliko računov. Na kakšen način oni pregledujejo te račune in kaj je v bistvu veljavno. Kaj lahko naredimo, da ne bi plačali davka, saj smo dejansko v stanovanje veliko vložili in mi je zdaj res težko plačati še kapiatalski dobiček, če dejansko na stanovanju nismo nič zaslužili, le ceno smo mu dvignili. ... (SLONEP)
Prijavljeno stalno in začasno bivališče pri plačilu davka na kapitalski dobiček? (Andrej)
Kako je z davkom na kapitalski dobiček pri prodaji stanovanja, če imam stalno bivališče v tem stanovanju prijavljeno cca. 5 let, vendar sem do pred dvema letoma imel prijavljeno na starem naslovu še začasno bivališče? Ali mora biti izpolnjen tudi pogoj, da mora miniti 3 leta od začasne prijave drugje? ... (SLONEP)
Ali sem kot najemnik zavezanec za NUSZ? (Primož)
Spoštovani, imam kratko vprašanje na katerega ne najdem pravilnega odgovora. Ali sem dolžan plačevat NUSZ? Sem najemnik službenega stanovanja v lasti MNZ. V najemni pogodbi nikjer ni določeno, da bi moral plačevati NUSZ. V naprej se vam zahvaljujem za vaš odgovor. ... (SLONEP)
Ali je mogoča ponovna sklenitev darilne pogodbe? (Omas)
Pred nekaj leti smo se z mojimi starši dogovorili, da meni in moji ženi podarijo njuno stanovanje. O dogovoru smo sklenili tudi darilno pogodbo, ki smo jo tudi vsi podpisali. Podpisano pogodbo smo tudi prijavili za odmero davka na davčni urad vendar nismo pogodbe nikoli overili pri notarju. Sedaj sta si starša premislila in bi želela, da bi se darilo nanašalo samo name. Ali lahko sklenemo novo darilno pogodbo in ali bo ta veljavna, če jo overimo pri notarju. Ali bo nastal problem na davčni, če bomo za isto nepremičnino predložili novo darilno pogodbo. Ali bo v primeru razveze z ženo tako podarjeno stanovanje šlo v skupno premoženje, ki se bo delilo? ... (SLONEP)
Kaj krši najemodajalec, če najemniku ne prijavi prebivališča? (Korošec)
Prijateljica bo oddala stanovanje neki svoji znanki, a je ne misli prijaviti. Znanka bo tako prijavljena pri nekom drugem. Zanima me, ali je to kaznivo, oziroma kakšno odgovornost ima tista oseba, ki ima nekoga prijavljenega, a ta ne živi pri njej. ... (SLONEP)
Ali bo moj ugovor za plačilo NUSZ za leto 2011 utemeljen zaradi spremembe lastništva? (zlatolas)
Zanima me, ali sem dolžna plačati celoten odmerjen NUSZ za leto 2011 (ravnokar prejela odločbo v dveh obrokih), glede na to, da sem stanovanje prodala v mesecu maju 2011, plačilo celotne kupnine je junija 2011, in takrat kupec postane novi lastnik tega stanovanja. Po moji presoji sem dolžna plačati samo en obrok, drugega pa novi lastnik. Kako naj uredim te stvari? ... (SLONEP)
Ali lahko oddam stanovanje, ker začasno odhajam v tujino? (s.h.)
Sem lastnica stanovanja (50m2) v katerem imam stalno bivališče z družino. Začasno odhajamo v tujino, in me zanima, ali se stanovanje, v katerem imamo stalno bivališče, lahko za ta čas, ko nas ni, odda v najem ali podnajem. Katera varianta je primernejša in kako dokumentacijo treba urediti?... (SLONEP)
Delitev premoženja med zakoncema? (katjuša)
Z možem sva v zakonu s skupnimi sredstvi kupila zemljišče, ki je pisano samo nanj. Odločila sva se, da urediva lastništvo, tako da si ga razdeliva na polovico. Ali pride v tem primeru v poštev darilna pogodba, ali sporazum zakoncev o skupnem premoženju? Kakšna je razlika glede stroškov obdavčitve? Ali mi lahko pri sporazumu zakoncev zaračunajo dobiček iz kapitala? Pravijo, da sem upravičena olajšave davka na nepremičnino, ne pa dobička iz kapitala. Kako rešiti zadevo s čim manj stroški na davčni upravi? ... (SLONEP)
Dedovanje kmetije in zastaranje plačila davka na dediščine in darila? (PEPINA)
Mož je dedoval kmetijo po bratrancu na osnovi oporoke. Sodišče je izdalo sklep o dedovanju in ga poslalo možu, DURS, GURS marca 2005. Zapuščinska taksa je bila plačana in vpis v zemljiško knjigo je bil izveden na osnovi pravnomočnega sklepa o dedovanju. Mož želi prodati njivo in na DURS so rekli, da moramo plačati davek na prejeto dediščino. Ali drži, da je pravica do odmere davka zastarela po 5. letih po preteku koledarskega leta, v katerem bi bilo potrebno ugotoviti davek? ... (SLONEP)
Davek na nepremičnine? (mato)
Zanima me, koliko znaša davek na nepremičnino, če je ta stara 15 let in nepremičnino staro 8 let. ... (SLONEP)
Kako visok je davek od prodaje zemljišča? (jože)
Zanima me višina davka ki ga moram plačati če prodam stavbno parcelo v lasti jo imam 30 let in je vredna 500.000 €?... (SLONEP)
Davek od prodaje stanovanja? (Bogdan)
Kakšen davek je potrebno plačati, če sem lastništvo nepremičnine pridobil leta 2004 z darilno pogodbo. Stanovanje imam namen menjati za manjše, v stanovanju pa živi mati. ... (SLONEP)
Plačilo NUZS za stavbo, ki je kulturna dediščina? (Iva)
Zanima me, kakšna so pravila oz. zakon, ki določa plačilo obveznosti stavbnega nadomestila gospodarskega objekta, ki se vodi kot kulturna dediščina?  ... (SLONEP)
Razdelitev podedovane nepremičnine? (ŠL)
Z bratom sva lastnika dveh nepremičnin. Vsakemu pripada polovica. Polovica enega stanovanja in polovica drugega stanovanja. Zanima me, kakšen je postopek, da si razdeliva nepremičnine tako, da enemu pripada ena nepremičnina, drugemu druga nepremičnina? Na kakšen način se naj lotiva tega? ... (SLONEP)
Poizkusni izračun vrednosti nepremčnin in skupna vrednost? (Bogomir)
Z ženo imava stanovanjsko hišo v lastništvu vsak do polovice. Vrednost prvega last je 90.000 evrov in vrednost drugega lastnika je 90.000 evrov. Se te vrednosti seštevajo?  ... (SLONEP)
Razveza zakonske zveze in nepremičnine? (vesna)
Z možem sva se dogovorila za sporazumno ločitev. Imava skupno hišo (lastništvo 50 % - 50%). Premoženje bi si najraje razdelila pred vlogo za ločitev, zato sva nameravala z darilno pogodbo urediti lastništvo hiše tako, da prvi partner drugemu podari svojo polovico hiše, drugi pa bi prvemu to polovico dejansko izplačal. Ali je darilna pogodba najboljša rešitev? Z vidika davka najbrž da, kaj pa drugače? Ali obstaja kakšna varovalka, da ne bi partner kdajkoli kasneje izpodbijal darilne pogodbe? Ali je res, da mora biti darilna pogodba med zakoncema sklenjena v obliki notarskega zapisa? Če da, ali mogoče poznate ceno sestave takega zapisa? ... (SLONEP)
Če se odselim, ali bodo starši plačevali višji davek? (lidija)
Živim pri starših. Zanima me, ali bodo po novem zakonu plačevali kaj več davka na hišo, glede na to, da bo manj uporabnikov? ... (SLONEP)
Plačilo davka ob prodaji podedovane nepremičnine? (Peter)
Leto nazaj sem po mami podedoval njen delež hiše. Sam sem bil lastnik dela hiše že od rojstva. Na naslovu podedovanega dela hiše in svojega deleža imam tudi prijavljeno stalno prebivališče, to pomeni, da v hiši živim že 30 let. Moj delež je bil 50 %, delež po materi pa je 50 %. V zapuščinski razpravi je bil delež od mame ocenjen na 60.000 €. Sedaj bi hišo prodal, kako je s plačilom davka na kapital, če bi celotno hišo prodal za 200.000 €? Oziroma ali ga sploh plačam, če sem v hiši prijavljen že 30 let. ... (SLONEP)
Kako izvem, če je moj najemodajalec plačeval davek? (neonLJ)
Kako izvem, če je moj najemodajalec plačeval davek? Ali mora biti pogodba med najemodajalcem in najemojemalcem overjena? ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog