Novice - Zeleno življenje

novica

Svetovni dan voda

Svetovni dan voda
Objavljeno dne 20.03.2018
Letos mineva 26 let, odkar je Generalna skupščina OZN razglasila 22. marec za svetovni dan voda. Vsako leto se na ta dan spomnimo, kako pomembna za življenje je voda, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je odgovorno ravnanje z njenimi zalogami. 

Narava za vodo 

Osrednja tema letošnjega svetovnega dne voda je Narava za vodo. Podnebne spremembe skupaj z okoljskimi nesrečami slabo vplivajo na vodne razmere. Človek s svojimi posegi v naravo (degradacija vegetacije, prsti, rek, jezer in morij) med drugim onesnažuje vode ter povečuje učinke poplav in suš. 

Zelena infrastruktura 

Izzive, s katerimi se v 21. stoletju spopadamo na področju voda, naj bi v čedalje večji meri reševali s t. i. zeleno infrastrukturo, na primer s ponovno zasaditvijo dreves, s povezavo rek s poplavnimi ravnicami, z obnovo mokrišč, in z drugimi do narave prijaznimi rešitvami. Omenjeni posegi bi državam olajšali tudi doseganje enega izmed ciljev trajnostnega razvoja: do leta 2030 vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri

Vsi ljudje na svetu nimajo dostopa do pitne vode

Združeni narodi opozarjajo na nujnost ukrepanja na področju voda z naslednjimi dejstvi: 
- 2,1 milijarde ljudi na svetu nima dostopa do sanitarne ureditve pitne vode; 
- do leta 2050 naj bi svetovno prebivalstvo naraslo še za 2 milijardi, s čimer naj bi se potrebe po vodi povečala za 30 %; 
- 1,9 milijarde ljudi živi danes v območjih, kjer je veliko pomanjkanje vode; do leta 2050 naj bi se to število povzpelo na okoli 3 milijarde; 
- 80 % odpadnih voda, ki jih ustvari človeška družba, se neprečiščenih izliva nazaj v okolje; 
- 1,8 milijarde ljudi uporablja vir pitne vode, ki ni zaščiten pred onesnaženjem s človeškimi iztrebki. 

Kako ravnamo z vodo v Sloveniji?

V letu 2016 smo načrpali 887 milijonov m3 vode: 706 milijonov m3 iz površinskih, 181 milijonov m3 pa iz podzemnih vodnih virov. Skoraj vsa voda, načrpana iz površinskih vodnih virov (99 %), je bila uporabljena za proizvodne procese v različnih industrijskih dejavnostih, 88 % vode, načrpane iz podzemnih vodnih virov, pa je bilo uporabljene za potrebe javnega vodovoda. 

Voda za javni vodovod 

V letu 2016 je bilo v Sloveniji za javni vodovod iz vseh vodnih virov načrpanih 162 milijonov m3 vode. Ker se je zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja 45 milijonov m3 vode izgubilo v vodovodnem sistemu, je do končnih uporabnikov prišlo le 117 milijonov m3 vode. 
Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7299

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog