Vplivi človeka na okolje

Človek vede ali nevede s svojimi dejanji neprestano vpliva na okolje. Tudi, če se trudimo varovati svojo bližnjo okolico, lahko z nakupi izdelkov iz daljnih dežel, kjer zakonodaja ni tako stroga, negativno vplivamo na okolje.

Danes se nam zdi potreba po lastnem bivališču nekaj povsem samoumevnega. Vendar s posegom, kot je gradnja, nepreklicno in trajno pustimo posledice, ki so pogosto nepopravljive. Z gradnjo namreč naravi odvzamemo zeleni prostor, zmanjšujemo površine, ki so služile zbiranju vode in odvzemamo življenjski prostor divjim živalim.

Ruševine
Ko zgradbo porušimo, ostane kup odpadkov, ki so škodljivi za okolje.

Na okolje začnemo vplivati takoj, ko se odločimo za gradnjo. Večina gradbenih elementov je že narejenih in samo čaka na potrošnika, da prevzame odgovornost za njihovo rabo, le redko pa tudi za reciklažo. Izdelava gradbenega materiala onesnažuje okolje: porablja se velika količina energije, pri nekaterih proizvodnih procesih  prihaja do onesnaževanje zraka in porabljajo se velike količine vode. Poleg tega tovarne zavzemajo običajno velike površine, tudi po več hektarov, ki so bili najverjetneje rodovitne kmetijske površine.

Na nekatere dejavnike ne moremo vplivati, lahko pa občutno prispevamo k zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje. To pomeni, da ne gradimo prevelikih prebivališč, za gradnjo pa izbiramo materiale, ki so na razpolago v naši okolici, jih je mogoče reciklirati in katerih proizvodnja ne onesnažuje okolja. Živimo smotrno in spoštujmo okolje, v katerem živimo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog