Vprašanja - Zeleno življenjeAli je dovoljeno kampiranje na lastni parceli?

VPRAŠANJE:

Kako dolgo je dovoljeno kampirati oziroma šotoriti na lastni parceli? Je šotor za kampiranje uvrščen med začasne objekte in je zanj potrebno pridobiti kakšno dovoljenje?

(Nina)


ODGOVOR:

Šotor za kampiranje ni uvrščen v nikakakršno klasifikacijo objektov. Med začasne ali vadbene objekte v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost sodijo zgolj napihljivi šotori ali montažni šotori, če je njegova tlorisna površina do 500 m2, prostor je lahko večji, če ima šotor certifikat. Tu gre za druge namembnosti kot npr. cirkus.

Kampiranje na lastni ali tuji parceli ureja Zakon o varstvu javnega reda in miru v 18. členu, ki določa, da je kampiranje na zasebnem prostoru dovoljeno s soglasjem lastnika ali posestnika. Prekršek pomeni vsakršno kampiranje na javnem kraju, ki za to ni določen. Globa znaša 83,46 eur.

Poleg tega je pomembno upoštevati tudi Zakon o prijavi prebivališča, če npr. kampirate s soglasjem prijatelja na njegovi parceli, ker morate svoje bivanje prijaviti krajevno pristojni policijski postaji. Enako velja za tujce, pri čemer si morajo, če niso državljani ene od držav EU, urediti še dovoljenje za vstop in bivanje v Sloveniji (EU).

25.04.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog