Statistični urad RS in nepremičninske raziskave.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je glavni in uradni izvajalec statističnih raziskav v Republiki Sloveniji. Je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju državne statistike. Svoje dejavnosti izvaja na podlagi Zakona o državni statistiki, pomagajo pa mu pooblaščeni izvajalci, ki so opredeljeni v ustreznem srednjeročnem programu statističnih raziskovanj. SURS deluje kot neodvisna vladna institucija, odgovoren pa je neposredno predsedniku vlade.

Glavna naloga urada je zagotavljati organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti kakovostne, pravočasne, časovno in krajevno ter mednarodno primerljive podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem ter socialnem področju in na področju okolja in naravnih virov. Druge pomembne naloge so: usklajevanje in povezovanje statističnega sistema, mednarodno sodelovanje, določanje standardov (metodoloških, klasifikacij, administrativnih evidenc), predvidevanje potreb uporabnikov, zbiranje njihovih zahtev in spremljanje njihovega zadovoljstva s proizvodi, zbiranje, obdelava in diseminacija statističnih podatkov, raziskovanje in razvoj na področju uradne statistike in skrb za zaupnost podatkov.

Na področju nepremičnin SURS redno izvaja več raziskav. Največ podatkov o nepremičninskem stanju v Sloveniji pridobi vsakih 10 let z rednim popisom prebivalstva. Zadnji popis je bil izveden leta 2002.

Rezultati popisa prebivalstva 2002 >>

Skozi leto SURS redno objavlja podatke o gradbeništvu in gradnji novih objektov. Dostopni so naslednji podatki:

  • statistika gradbenih dovoljenj,
  • poslovne tendence v gradbeništvu,
  • gradbena dejavnost,
  • indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del,
  • dokončane stavbe in stavbe v gradnji,
  • gradbena dejavnost v tujini,
  • graditev stanovanj in stanovanjski sklad,
  • vrednost opravljenih gradbenih del.

Podatki o gradbeništvu in gradnji novih objektov >>

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog