Raziskave Stanovanjskega sklada

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je bil ustanovljen v začetku 90-tih let. Njegovo poslanstvo je, da kot osrednja državna institucija financira nacionalni stanovanjski program oziroma spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.

V tem okviru:

  • daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim osebam za pridobivanje neprofitnih najemnih, socialnih in lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš z nakupom, gradnjo in prenovo,
  • investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča,
  • posluje z nepremičninami,
  • skrbi za dejavnosti v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme v skladu z zakonom o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi,
  • opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.

V sklopu zgoraj naštetih dejavnosti občasno naroči izvedbo različnih raziskav, ki ugotavljajo stanje in namene varčevalcev v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in stanovanjske razmere v Sloveniji. Pridobljeni podatki so v pomoč pri načrtovanju in izvajanju različnih stanovanjskih politik.

Raziskave Stanovanjskega sklada RS >>

 

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog