Raziskave o stanovanjskih razmerah

Stanovanjske razmere v Sloveniji se redno ugotavljajo s Popisom prebivalstva, ki ga vsakih 10 let izvede Statistični urad RS. S popisom se ugotavlja velikost stanovanj, starost, lastništvo, lokacijo v stavbi, tip naselja, lego in njihov namen. Podatki so javno dostopni na spletni strani popisa. Dostopni so podatki za leto 2002, nekateri podatki tudi za leto 1991.

Popis 2002, stavbe in stanovanja >>

Leta 2005 sta Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Inštitut za družbene vede izvedla po naročilu Stanovanjskega sklada RS Razvojno raziskovalni projekt Stanovanjska anketa. Raziskava predstavlja stanje in gibanje na področju stanovanjske oskrbe gospodinjstev v Sloveniji, skuša izluščiti ključna razvojna vprašanja stanovanjske oskrbe in ugotoviti probleme in razvojne možnosti na tem področju. Ugotavlja kako ljudje živijo v stanovanjskih okoljih in na kakšen način bi jih lahko stanovanjska politika podpirala. Raziskava skuša predstaviti vire, potrebe, preference in ravnanja gospodinjstev na področju stanovanjske oskrbe s sociološkega, ekonomskega in urbanistično-arhitekturnega vidika. Končna izdelka raziskave sta dva. Stanovanjsko poročilo je krajša predstavitev rezultatov in je dostopno na spletu. Obsežnejša predstavitev rezultatov pa je v knjigi Stanovanje v Sloveniji 2005, ki je izšla pri Založbi FDV.

Razvojno raziskovalni projekt Stanovanjska anketa – Stanovanjsko poročilo >> (pdf)

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog