Anketa o mnenju potrošnikov

Namene potrošnikov glede nakupa ali gradnje stanovanj ugotavlja Statistični urad RS  z Anketo o mnenju potrošnikov. Anketo o mnenju potrošnikov izvaja od marca 1996. Namen ankete je ugotavljati, kako ljudje ocenjujejo finančno zmožnost za nakup, kako načrtujejo nakupe, kaj menijo o varčevanju, o gospodarskem položaju v Sloveniji, gibanju cen itd. Anketa uporablja enoten vprašalnik, ki je sestavljen po priporočilih Evropske komisije. Upošteva se metodologijo, ki jo uporabljajo članice EU.

Anketo se izvaja mesečno na vzorcu 1.500 oseb. Vzorčni okvir predstavljajo gospodinjstva na izbranih zasebnih telefonskih priključkih. Na vprašanja odgovarja tisti član, ki bo imel prvi rojstni dan in je star najmanj 16 let. Izbrani telefonski naročnik je za leto dni izločen iz vzorčnega okvira. Anketa vsebuje 12 vprašanj, četrtletno pa se jim doda še tri vprašanja v povezavi z nakupom avtomobila, nepremičnine in obnove nepremičnine.

V anketi sodeluje 60 % do 75 % poklicanih ljudi, kar je sprejemljivo za telefonske ankete. Rezultati ankete so predstavljeni v obliki grafov, ki prikazujejo razliko med pozitivnimi in negativnimi odgovori. Ta razlika – imenuje se ravnotežje – je izražena v odstotkih. Rezultati s komentarji so objavljeni v Statističnih informacijah, ki jih redno izdaja Statistični urad RS.

Vsako četrtletje je v anketo vključeno tudi vprašanje: »Ali nameravate vi ali član vašega gospodinjstva v prihodnjih 12 mesecih kupiti ali graditi stanovanje (počitniško stanovanje, stanovanje za dajanje v najem)?« S tem vprašanjem se ugotavlja namene nakupa ali gradnje stanovanjske nepremičnine. Rezultat nam pove, kolikšen delež gospodinjstev namerava v naslednjih 12 mesecih kupiti ali graditi stanovanje ali hišo. Seveda obstaja določen delež gospodinjstev, ki kupujejo ali gradijo več stanovanj, a anketa tega ne zazna, vendar pa je ta delež zanemarljivo majhen. Popis 2002 je pokazal, da je v Sloveniji 684.847 gospodinjstev. To pomeni, da ena odstotna točka predstavlja 6.848,47 gospodinjstev.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog