Novice - Raziskave

novica

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, april 2014 - začasni podatki

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, april 2014 - začasni podatki
Objavljeno dne 21.06.2014

V aprilu 2014 je bilo izdanih za 1,4 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v marcu 2014 in za 13,5 % manj kot v aprilu prejšnjega leta.

V aprilu izdanih 294 dovoljenj za gradnjo stavb

V aprilu 2014 je bilo v Sloveniji izdanih 294 dovoljenj za gradnjo stavb (4 gradbena dovoljenja več kot v prejšnjem mesecu), od tega tri četrtine za stanovanjske, četrtina pa za nestanovanjske stavbe. Celotna površina vseh v aprilu 2014 načrtovanih stavb naj bi merila 87.269 m2 ali za 5,5% več kot površina vseh stavb, načrtovanih v prejšnjem mesecu.

97,3% gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 2,7% pa za spremembo namembnosti stavb. Za novogradnje je bilo v aprilu 2014 izdanih za 1,4% več gradbenih dovoljenj kot v marcu 2014 in za 14,6% manj kot v aprilu 2013. Površina novogradenj je bila v aprilu 2014 glede na prejšnji mesec večja za 6,2%, v primerjavi z aprilom prejšnjega leta pa manjša za 34,8%.

Načrtovanih za 9,3% več stanovanj kot v prejšnjem mesecu

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v aprilu 2014, je bila predvidena gradnja 269 stanovanj, kar je za 9,3% več kot v prejšnjem mesecu. Skoraj vsa stanovanja so bila načrtovana v stanovanjskih stavbah (98,1%); le 5 stanovanj je bilo načrtovanih v nestanovanjskih stavbah. Od stanovanj v stanovanjskih stavbah jih je bilo 79,9% načrtovanih v enostanovanjskih, 20,1% pa v večstanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 156 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 73 m2. Z gradbenimi dovoljenji za novogradnje je bilo v aprilu 2014 predvidenih za 14,7% več gradenj novih stanovanj kot v marcu 2014 in za 36,3% manj kot v aprilu 2013. Površina načrtovanih stanovanj se je v aprilu 2014 glede pa marec 2014 povečala za 4,2%, glede na april prejšnjega leta pa se je zmanjšala za 21,2%.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji


Podobno kot prejšnji mesec je bilo z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2014, načrtovanih največ stanovanj v osrednjeslovenski (26,8% vseh) in v podravski statistični regiji (16,0% vseh). Sledila jima je savinjska statistična regija (14,9%). V drugih statističnih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v zasavski statistični regiji (le 3 stanovanja).

Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6321

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog