Vprašanja - Urejanje okoliceDovoljenja za postavitev vkopane lope

VPRAŠANJE:

Zanima me, kakšni so pogoji za postavitev zemljanke oziroma v zemljo vkopane, od hiše ločene manjše kleti, pokrite z zemljo? Po stari zakonodaji je bila menda gradnja zemljanke možna, v novi pa je nisem zasledila nikjer. Uporabljali bi jo za shranjevanje orodja in drv ter morda kot manjši dodatni delovni prostor (miza). Če je ni mogoče zgraditi kot zemljanko, bi se dalo vsaj npr. postaviti napol vkopano drvarnico in jo zasuti z zemljo? Stala bi namreč na nagnjenem terenu, v jarku, ki je ostal od stare poti čez parcelo in ker nam ni v interesu izgubiti še dodatne uporabne zelene površine. Za zasipanje oziroma izravnavo jarka pa bi potrebovali veliko materiala, zato bi nam bila takšna opcija stavbe z zeleno/zemeljsko streho najboljša izbira.

(Nina)


ODGOVOR:

Glede na to, da bi vaša »klet« služila kot drvarnica ali lopa se, po novem zakonu takšni objekti uvrščajo med nezahtevne objekte za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja vložimo na predpisanem obrazcu, ki ga lahko izpolnimo sami. Več o enostavnih in nezahtevnih objektih in pogojih za njihovo gradnjo si lahko preberete na spodnji povezavi.

28.01.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog