Novice - Upravljanje stavb

novica

Seminar o urejanju lastništva

Objavljeno dne 10.06.2008

Inštitut za nepremičnine v ponedeljek 16.6.2008 organizira seminar o urejanju lastništva nekdanjih nekdanjih funkcionalnih zemljišč, o določanju pripadajočih zemljišč k stavbi, na predlog pridobitelja dela stavbe, odmerjanju javnega dobrega, urejanju lastništva skupnih kotlovnic, skupnih garaž, itd. na podlagi ZVEtL.

Seminar je namenjen upravnikom, občinam oz. direktorjem občinskih uprav in njegovemu osebju, nepremičninskim posrednikom za dopolnilno izobraževanje in cenilcem nepremičninskih pravic, saj je ZVEtL posegel v določena zatečena nepremičninska razmerja, ki bodo vplivala na definiranje pravic in vrednost nepremičninskega premoženja. Seminar je namenjen tudi bankam, ki sprejemajo v zavarovanje nepremičnine, investitorjem in javnim (občinskim) skladom.

Predavatelji bodo predstavili umestitev novega zakona (ZVEtL) v naš pravni sistem in v nepremičninsko pravo. S 1.1.2003 smo dobili obsežen sveženj nepremičninske zakonodaje, še zlasti novi Stvarnopravni zakonik, ki je že skoraj pet let v veljavi in je na novo določil nekatere stvarne pravice in posesti.

Več informacij >>

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog