Novice - Upravljanje stavb

Oglasno besedilo

Kako do uspešnega upravljanja večstanovanjskega objekta?

Objavljeno dne 28.10.2013

V Sloveniji je ca. 40 odstotkov vseh stanovanjskih enot v večstanovanjskih stavbah. V kar 90 odstotkih so ta stanovanja v osebni lasti posameznikov (angl. owner-occupied), kar v evropskem merilu uvršča Slovenijo med države z zelo razdrobljenim lastništvom, zaradi te posebnosti slovenskega nepremičninskega trga pa je tudi upravljanje v večstanovanjskih stavbah precej drugačno od upravljanja v enostanovanjskih oz. individualnih hišah. Odgovornost pri odločanju v večstanovanjskih enotah je tako razdeljena med vse lastnike, kar zahteva celovito upravljanje in usklajevanje potreb in želja posameznih stanovanjskih enot ter celotne večstanovanjske stavbe.

Z 20 let izkušenj s področja upravljanja večstanovanjskih stavb opažamo, da ljudje kot svoj dom razumejo svoje stanovanje, stavbe kot celote pa žal ne. Etažni lastniki so namreč solastniki večstanovanjske stavbe in vseh njenih pripadajočih skupnih delov in naprav. Prvo se odraža tudi v nizki, v povprečju le 25 odstotni, udeležbi na letnih zborih etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb. V podjetju stremimo k dvigu tega odstotka, saj se tu sprejemajo pomembne odločitve, tudi npr. glede samega vzdrževanja nepremičnine.

 

Podjetje, ki se z upravljanjem stavb ukvarja kakovostno, mora imeti razvito celovito kadrovsko podporo. Le s široko kadrovsko strukturo lahko etažnim lastnikom zagotovimo vse potrebno za nemoteno upravljanje in vzdrževanje večstanovanjskega objekta. Znanja so potrebna tako s področja gradbeništva, strojništva in elektroinštalacij (za npr. pravilni izbor in nadzor nad izvajalci), kot tudi pravna podpora na področju urejanja zemljiškoknjižnih in lastniško-pravnih zadev na skupnem premoženju ter sledenje vse hitrejšim spremembam in dopolnitvam v zakonodaji. Za razdelitev stroškov dobave in storitev na skupnih delih in napravah med stanovalce večstanovanjskih stavb skrbi finančno-računovodska služba, ki omogoča enostavnejše in transparentno poslovanje z dobavitelji. S staranjem stavb in z nepredvidljivimi razmerami na trgu energentov pa je vedno bolj v ospredju tudi potreba po vzpostavitvi energetske učinkovitosti stavb,kar je v večstanovanjskih stavbah tudi zahtevna naloga, tako strokovno kot organizacijsko.

Kako torej do uspešnega upravljanja večstanovanjskega objekta? Za začetek z angažiranjem in aktivnim, vzajemnim sodelovanjem med etažnimi lastniki in upravnikom. Kakovostnim upravnikom, da imate za seboj preverjeno, strokovno in kakovostno ekipo, obvezano k izvajanju celovitih rešitev s področja upravljanja nepremičnin, ki deluje z namenom ohranjanja ali dviga vrednosti nepremičnin ter v korist in interes vseh stanovalcev.

 

Vir: SLONEP

Več: http://www.metalkaupravljanje.si/

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog