Vprašanja - Upravljanje stavbAli moramo vsi etažni lastniki kriti stroške odvetnika?

VPRAŠANJE:

Imam vprašanje glede zaračunavanja odvetniških storitev. Sosed je na sodišču sprožil nepravdni postopek. Nekateri ostali etažni lastniki so podpisali pooblastilo odvetniku za zastopanje v tej zadevi. Jaz in še nekaj ostalih etažnih lastnikov nismo podpisali pooblastila odvetniku za zastopanje. Sedaj smo vsi etažni lastniki dobili na položnici obračunan del teh odvetniških storitev (glede na na položnici obračunan odstotek stroška bi naj del stroška nosil celo sosed, ki je sprožil nepravdni postopek in je imel najetega drugega odvetnika). Zanima me, če se sme ostale etažne lastnike, ki niso pooblastili odvetnika za zastopanje v določeni zadevi, bremeniti za stroške odvetniških storitev. Na podlagi česa, oz. kako je lahko upravnik te stroške razdelil med vse nas, če pa nekateri tega zastopanja nismo želeli? Na koga naj se obrnemo?

(14)


ODGOVOR:

Da vam bomo lahko odgovorili, bi potrebovali podatek, zaradi česa natančno je etažni častni, sprožil neprevdni postopek. Ali je bil ta postopek sprožen na podlagi kakšnega veljavnega sklepa etažnih lastnikov.

V vašem primeru bo morda potrebno upoštevati 26., 28., ali 29. člen Stanovanjskega zakona, morda pa celo druge dele Stanovanjskega zakona.

 

27.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog