Vprašanja - Upravljanje stavbAli je veljavno odločanje etažnih lastnikov s podpisovanjem listine?

VPRAŠANJE:

Upravnik večstanovanjske stavbe nam je posredoval listino, za katero bi se stanovalci morali pisno odločati z glasovnicami, vrnjenimi njemu. Ali lahko upravnik na podlagi teh glasovnic sprovede izglasovano voljo, brez da bi predhodno obvestil stanovalce, kakšen je bil izid glasovanja? Na kateri člen, katerega zakona bi me lahko usmerili v tem primeru?

(Gogi)


ODGOVOR:

V danem primeru lahko najdete pravno podlago v 34. do 38. čl. Stanovanjskega zakona in Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki sicer določa, da je mogoče odločanje etažnih lastnikov o poslih upravljanja tudi s podpisovanjem listine, na kateri je zapisan predlog sklepov. In sicer ob pogojih:

  • da se podpiše listina, na kateri se odloča za ali proti predlaganemu sklepu;
  • na listini mora biti naveden predlog sklepov, obrazložitev sklepov, ime lastnika in datum podpisa listine ter navedena večina, potrebna za njihov sprejem;
  • kadar se odloča s podpisovanjem listine, je predlog sprejet, če ga v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev od dne, ko ga podpiše prvi etažni lastnik, podpiše potrebno število etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže;
  • rezultat glasovanja se objavi na oglasni deski in pošlje lastnikom posameznih delov, ki so oddani v najem. Rezultat glasovanja mora vsebovati navedbo sklepa oz. sklepov in seštevek solastniških deležev, s katerimi je bil posamezni sklep sprejet ali zavrnjen.

Torej, če o izidu glasovanja niste bili obveščeni na predpisan način, potem glasovanja ni moč šteti za veljavnega in se lahko sklicujete na ničnost postopka. Poslovanje upravnika mora biti vsekakor pregledno.
31.05.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog