Vprašanja - O SlonepuNakapa pri Slonep analizah cen nepremičnin?

VPRAŠANJE:

Spremljam vaše strani v zvezi s cenami stanovanj v Ljubljani. Na eni od vaših strani sem naletel na podatek, ki mi je nerazumljiv in predvidevam, da je lahko prišlo do 'tiskarskega škrata'.

Na vaši strani (enako tudi na odgovarjajoči arhivski strani) si v tabeli "Stanovanja v Ljubljani - povprečna cena v DEM/m2" svrednosti za garsonjero sledijo (po obdobjih) 1881,2778,2253, - v letu 1995, in nato 2497,2513 itd v letu 1996, v kasnejših obdobjih pa te cene počasi in enakomerno rastejo. Predvidevam da je podatek 2887 dem/m2 napačen, saj je težko verjeti, da je cena iz drugega tromesečja iz vrednosti 1881 narasla za cca 47% in nato v naslednjem obdobju zopet padla na vrednost 2253 dem/m2

(NN)


ODGOVOR:

Spremljanje cen se sooča s precej težavami, zato velja biti pri interpratacijah previden, predvsem pa upoštevati metodologijo.

V primeru, ki ga navajate, gre za trende cen, kjer se upoštevajo le nepremičnine, ki so še naprodaj in so vstopile v bazo v analziranem kvartalu.

V primeru, ko gre za aktualne cene nepremičnin pa nastopajo prav vse nepremičnine, ki so naprodaj v določenem trenutku. Zaradi navedenega je seveda število nepremičnin, ki se upošteva pri trendih, manjše. Zato lahko prihaja do večjih osciliranj okoli osnovnega trenda. Manjše število nepremičnin namreč povečuje verjetnost, da bo v ponudbi prevladoval kak izjemen primer. Očitno je v omenjenem obdobju vstopilo v prodajo manjše število garsonjer, med njimi pa je bilo nekaj močno nadstandardnih (po opremi ali po lokaciji), zato se je vpliv teh garsonjer odrazil tudi v povprečju.

Dodati velja, da je nadvse pogosto tovrstna sprememba tudi signal, da se na trgu dogajajo določene spremembe; v tem primeru je lahko torej šlo - zaradi določenih razlogov, ki bi jih odkrila le nadaljnja analiza - za dejansko začasno povečanje cen na trgu.

Navedena cena je torej taka kot izhaja iz analize podatkov - v navedenem obdobju je bila pač nepremičniska realnost - ki jo zajemamo - taka, kot jo kažejo rezultati. Podobnoa osciiliranja pa so povsem običajna pri praktično vseh statističnih serijah, kjer ne zajemamo celotne populacije.

V dilemah, ali podatke nekoliko popraviti ali prikrojiti ali pa jih - kljub določeni nekonsistentnosti - objaviti skupaj z metodološkim pojasnilom, se pri Slonepu odločamo za slednje.

01.03.2003 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog