Obiskanost portala SLONEP.net

Obiskanost leta 2009

Od 1. aprila do 30. aprila 2009 je SLONEP.net obiskalo 81.741 različnih obiskovalcev s slovenskih IP številk, kar predstavlja 7,2 % celotne slovenske spletne populacije, kaže raziskava MOSS pomlad 2009. To ga uvršča na prvo mesto med tematskimi portali, ki ne pokrivajo področja zabave in na 29. mesto med vsemi v raziskavo vključenimi spletnimi stranmi. 

Septembra je SLONEP.net prvič obiskalo več kot 90.000 različnih obiskovalcev s slovenskih IP številk. 90.319 slovenskim obiskovalcem je treba prišteti še 4.117 obiskovalcev s tujih IP številk, kar pomeni, da je bil skupni doseg 94.436 različnih obiskovalcev.

Obiskanost leta 2008

Rezultati raziskave obiskanost spletnih strani MOSS pomlad 2008 kažejo, da se je doseg SLONEP.net v letu dni povečal za 18 % in dosegel 70.613 različnih obiskovalcev. SLONEP.net obiskuje 6,2 % uporabnikov interneta in 3,9 % slovenske populacije v starosti od 10 do 75 let. Več >>

Obiskanost leta 2007

Na osnovi meritev MOSS jesen 2007 je bil doseg SLONEP.net 66.402 različna obiskovalca, kar predstavlja 6,2 % rednih uporabnikov interneta in 3,7 % slovenske populacije od 10 do 75 let. Glede na pomlad 2006 se je doseg povečal za 6.445 obiskovalcev ali 11 %, v enem letu pa za 9.830 različnih obiskovalcev ali 17 %. Več >>

Raziskava MOSS pomlad 2007 je pokazala, da ima SLONEP.net doseg 59.957 ali 5,7 % internetnih uporabnikov oz. 3,4 % slovenske populacije v starosti od 10 do 75 let. V letu dni se je doseg povečal za 13 %. Tako SLONEP.net še vedno ostaja vodilna tematska spletna stran, ki ponuja obsežne nasvete s področja, ki ga pokriva. Več >>

Obiskanost leta 2006

Doseg spletnega nepremičninskega portala SLONEP.net je bil jeseni 2006 56.572, je ugotovila raziskava merjenje spletne obiskanosti MOSS jesen 2006. Raziskava je potekala od 2. oktobra 2006 do 29. oktobra 2006. V tem času je SLONEP.net obiskalo 56.572 različnih obiskovalcev ali 5,3 % rednih uporabnikov interneta ali 3,1 % slovenske populacije v starosti od 10 do 75 let. SLONEP.net je, glede na aprilsko merjenje (torej v petih mesecih), dosegel 7 % rast obiska, glede na april 2005 pa kar 62 %. V času merjenja so si obiskovalci pogledali 723.707 SLONEP.net strani. To pomeni, da si je vsak obiskovalec pogledal skoraj 13 strani.

Več >>

Obiskanost leta 2005

Pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice je bila izvedena raziskava MOSS – Merjenje obiskanosti spletnih strani. Cilj raziskave, v katero je bila zajeta tudi spletna stran SLONEP.net, je vzpostavitev rednega raziskovanja obiskanosti spletnih strani, temelječe na enotni metodologiji.

Med 60 spletnimi mesti, ki so bila zajeta v raziskavo, je SLONEP.net zasedel 22. mesto. Doseg SLONEP.net je 34.870 ljudi ali 3,1 % rednih uporabnikov interneta in 1,8 % populacije od 10 do 75 let. V času merjenja (od 12. aprila do 16. maja) so bile SLONEPove strani prikazane 626.618-krat. Ti podatki se skladajo meritvami na strežniku, ki kažejo, da ima SLONEP preko 100.000 obiskovalcev mesečno.

Tako velik doseg, kaže, da so SLONEP-ove vsebine zanimive za obsežen krog ljudi. Prehitel je veliko tematskih, zabavnih ter drugih spletnih mest in tudi spletni nepremičninski oglasnik Nepremičnine.net, ki je na 25. mestu in ima doseg 30.858 ljudi.

Obiskanost do vključno leta 2002

Stran SLONEP.net sodi med najbolj obiskane nepremičninske strani v Sloveniji, s povprečnim dnevnim obiskom preko 2000 obiskovalcev, kar je mogoče preveriti na števcu http://obisk.net

Iskalnik Nepremičnine.net, ki je samostojna stran, pa ima še nekoliko večjo obiskanost. Skupaj gre torej za več kot 3.000 obiskov dnevno. Tudi telefonske ankete potrjujejo, da je SLONEP.net skupaj z iskalnikom Nepremičnine.net najbolj obiskana stran s področja nepremičnin – skupno ju obišče več kot 30.000 različnih oseb mesečno.

Nekoliko drugačne  rezultate daje meritev družbe CATI, ki sicer potrjuje, da je SLONEP.net najbolj obiskana nepremičninska stran (in je v letu 2002 prehitel doseg strani Nepremičnine.net), navaja pa - delno tudi zaradi metodoloških razlogov - nekoliko drugačne dosege - stran SLONEP.net naj bi imela v jeseni 2002 mesečni doseg 10.558.

V letu 1998 je bilo v povprečju okoli 300 obiskov dnevno. V naslednjih dveh letih se je število povzpelo na 800, kar ne vključuje dostopov do iskalne baze nepremicnine.net. Slednja nastopa neodvisno in samostojno beleži celo nekoliko večji obisk, preko 800 obiskov dnevno. Navedeno število obiskov (session, visits) se nanaša na izračune v standardnih programih kot so Webalizer ali Webtrends, ujema pa se tudi z javnimi števci (obisk.net, 100si.com).

Pri tem se pojavi samo na strani SLONEP.net mesečno okoli 8.000 različnih IP številk. V smislu različnih prikazov, ki lahko nastopajo kot samostojne enote pri oglaševanju, pa je mesečno okoli 50.000 ogledov, vseh ogledanih strani pa je 80.000.

Navedene statistike veljajo za stran pred prenovitvijo konec novembra 2001. Ker se je s prenovljeno stranjo obseg vsebin nekajkrat povečal, se v letu 2002 dnevna obiskanost postopno veča.

Že v jesenskem nepremičninskem omnibusu 1999 CATI centra se je izkazalo, da je stran skupaj s partnersko predstavitveno stranjo nepremicnine.net več kot 15.000 oseb. Mesečno pa obišče stran 3 - 4 % aktivnih uporabnikov, kar je pomenilo že v letu 1999 okoli 10.000 različnih oseb.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog