Stanovanjski sklad

Ob koncu leta 2002 je stanovanjski sklad obsegal 785 tisoč stanovanj. V primerjavi s popisnimi podatki iz leta 1991 se je število stanovanj povečalo le za 15 %. Skoraj polovica (49 %) stanovanj celotnega sklada je bila zgrajena v letih 1971 – 2002. Najbolj intenzivna stanovanjska gradnja je bila v desetletju 1971 – 1980 in predstavlja 24 % celotnega stanovanjskega sklada.

Povprečna površina stanovanjskega sklada je znašala 75 m2, kar je za 8 % več glede na popis 1991. 52 % stanovanj je v mestnih naseljih in povprečno merijo 70,1 m2 V nemestnih naseljih so stanovanja večja, v povprečju merijo 80,1 m2. Povprečna velikost stanovanj zgrajenih v zadnjih dveh letih, pa je znašala 116 m2. Razlog za takšno rast je tako povečanje gradnje družinskih hiš kot tudi velikost stanovanj v njih.

Povprečno veliko stanovanje v Sloveniji ima 3,3 sobe. Stanovanjski standard je mogoče izraziti tudi s povprečno površino stanovanja na osebo, ki znaša 29,5 m2. V enem stanovanju živi povprečno 2,8 oseb.

Kakovost stanovanj ocenjujemo med drugim tudi po opremljenosti z napeljavami in pomožnimi prostori. 21 % stanovanj je brez centralne kurjave, 8 % pa brez koplanice.

Vir: Statistični urad RS

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog