Gradnja stanovanj

Leta 2002 je bilo v Sloveniji v gradnji 19.007 stanovanj. Do konca leta so jih dokončali 38 %. Visok delež dokončanih stanovanj grajenih v lastni režiji, je vplival na to, da je izračunana povprečna površina dokončanega stanovanja v 2002 razmeroma visoka, in sicer 113,5 m2. 70 % dokončanih stanovanj ima 3 sobe ali več.

60 % stanovanj je bilo dokončano v treh letih. 12 % stanovanj so gradili manj kot eno leto. Dokončanih stanovanj, katerih gradnjo so investirale pravne osebe, je bilo 26 %, kar je največji delež v zadnjih petih letih.

Tako kot prejšnja leta se je tudi v letu 2002 stanovanjski sklad po prikazanem izračunu povečal, večinoma zaradi nove gradnje, saj smo z rekonstrukcijo oz. prenovo pridobili le 4 % stanovanj.

Ob koncu leta 2002 je v gradnji ostalo 11.742 stanovanj, kar je najmanj v zadnjih petih letih.

Leta 2002 je bilo zgrajenih 7.265 stanovanjskih stavb. Pravne osebe so zgradile 1.915 stanovanjskih stavb s skupno površino 143.715 m2, fizične osebe pa 5.350 s skupno površino 680.893 m2. Največ stanovanj je bilo velikih od 75 do 99 m2 (21 %).

Vir: Statistični urad RS

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog