Štev. dovoljenj

Statistični podatki za leto 2003. Podatki še niso dokončni. Končne in uradne podatek bo Statistični urad RS objavil junija 2004.

Leta 2003 je bilo v Sloveniji skupaj izdanih 5.569 dovoljenj za gradnjo stavb. Skupna površina načrtovanih stavb meri 2.235.327 m2, kar je za 6% več kot leta 2002.


Graf št1: Izdana gradbena in uporabna dovoljenja. Vir: Statistični urad RS.

Izdana gradbena dovoljenja so predvidela gradnjo 6.160 stanovanj, 14 % več kot leta 2002. Delež stanovanj v družinskih hišah je bil 58 %. Večji deleže stanovanj v družinskih hišah je značilen tudi za vsa prejšnja obdobja. Povprečna površina predvidenih stanovanj je bila 115 m2.

V letu 2003 je bilo izdanih 688 uporabnih dovoljenj za stavbe, katerih skupna površina je obsegala 550.679 m2. To je natanko 1.331 m2 več kot leta 2002. 61 % izdanih dovoljenj je bilo za nestanovanjske stavbe.

Arhiv:

Vir: Statistični urad RS.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog