Vrste energetskih izkaznic in postopek izdelave

Računska energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica se lahko izdela in izda za vsako stavbo (stanovanjsko, nestanovanjsko, obstoječo, novogradnjo). Pri tej izkaznici se upoštevajo standardni robni pogoji tako glede klime na lokaciji kot glede režima uporabe stavbe. Na izračun po tej metodologiji ne vplivajo življenjske navade.

Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so:
  • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m²a),
  • letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m²a),
  • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
  • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m²a).

Računska Energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica se lahko izda samo za obstoječe nestanovanjske stavbe. Pri stanovanjskih stavbah tako ne moremo uporabiti merjene energetske izkaznice.

Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so:
  • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m²a),
  • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m²a),
  • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
  • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Ak (kg/m²a).
Merjena Energetska izkaznica

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog