Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti.

Obvezna je pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za prodajalca in najemodajalca.

Kdaj jo bomo morali pridobiti ?

Pridobiti jo bomo morali samo v primeru prodaje ali oddaje v novi najem. Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe in za vse javne stavbe s površino večjo od 500 m2 (od 9. julija 2015 bo ta površina 250 m2).

Kdaj energetska izkaznica ni potrebna ?

Energetske izkaznice ni potrebno pridobiti pri oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta. Energetska izkaznica prav tako ni potrebna za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so že oddani. Poleg tega zakon predvideva izjemo, da izkaznice ne potrebujemo v primerih stavb:
  • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, enostavne in nezahtevne objekte ter
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2.
Veljavnost energetske izkaznice

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, vendar se lahko izkaznico izdela tudi na novo, preden poteče 10 let.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog