Zakonodaja

Uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU je zahtevala Direktiva o energetski učinkovitosti stavb EPBD  (2002/91/ES) in sicer najkasneje do leta 2009. Prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) pa je prinesla zahteve po večji razširjenosti energetske izkaznice za stavbe v javnem sektorju, obvezno navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb ter večji poudarek na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon iz leta 2006 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006) ter nadalje v letu 2012 novela EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012).

Uvedba energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb. V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

Povezava >> na spletno stran energetske izkaznice stavbe Ministrstva za infrastrukturo in prostor.


Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog