Vprašanja - ZidavaGradbiščna tabla?

VPRAŠANJE:

Kot podjetje (d.o.o) smo zgradili strojnico in podzemne kanale za malo hidroelektrarno. Vsa gradbena dela so končana in sedaj poteka montaža turbine v strojnici (objekt 4x4,5 m,h=3,5 m). Zanima me, ali je potrebna gradbiščna tabla in ostalo v zvezi gradbišča, saj montažna strojna dela potekajo v notranjosti, za zaprtimi vrati. Hvala za odgovor.

(boris)


ODGOVOR:

Zakon o graditvi objektov govori v 82. členu le o pogojih za začetek izvajanja del. Tako mora investitor poskrbeti za označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju. Dnevnik o izvajanju del se mora voditi kot gradbeni dnevnik. Če so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih del, se mora poleg gradbenega dnevnika voditi še knjiga obračunskih izmer.

Menimo, da si ne gre gradnje razlagati restriktivno, zato bi po našem mnenju morali imeti gradbiščno tablo postavljeno od začetka pa do konca vseh del, torej ne le vidnih del.

01.03.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog