Gradnja objekta in porazdelitev stroškov

Pred začetkom gradnje je priporočljivo skleniti gradbeno pogodbo. Dobra gradbena pogodba obsega natančne določbe o splošnih tehničnih pogojih, ki jim mora ustrezati posamezno izvedeno delo. Gradbena pogodba mora vsebovati čim bolj natančno vrednost del s specificiranim davkom, opredelitev začetka in zaključka del, določbe o opravičljivih zamudah, način obračunavanja del, način plačevanja del, način obravnave storjenih napak, rok za odpravo teh napak, opredelitev obveznosti naročnika in izvajalca, izvajalčevo jamstvo odlične kakovosti opravljenih del, višina penalov ob zamudi, imena delovodij in nadzornika.

Stroški gradnje objekta so navadno razporejeni v sledeči obliki:

  • 47 % vseh stroškov predstavlja gradnja objekta do vključno III. gradbene faze,
  • 37 % predstavlja izvedba IV. gradbene faze,
  • 16 % pa dokončanje objekta oz izvedba V. gradbene faze.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog