VpraÅ¡anja - VodičKupnina

VPRAŠANJE:

Imam težavo, ki je nastala ob nestrokovni prodaji nepremičnine. S prodajo nepremičnine sem se srečal prvič. Prodajo nepremičnine sem zaupal nepremičninskim agencijam. Agencija iz Trsta je dejansko pripeljala kupca - italijansko podjetje, ki je plačalo aro. Bančna transakcija je potrebovala 3 dni, da je bila vidna na mojem bančnem računu. Nepremičninska agentka je pripravila predpogodbo, ki je sporna, saj je predpogodba bila spisana in podpisana v Trstu le v slovenskem jeziku. Kupec se je začel izgovarjati, da jo ne priznava, ker ni razumel kaj je podpisal. V predpogodbi je bilo zapisano, da v kolikor kupec ne nakaže celotne kupnine na prodajalčev transakcijski račun do konca avgusta lahko prodajalec odstopi od namere skleniti glavno pogodbo s kupcem. Zato je tudi notar pripravi tako kupoprodajno pogodbo v kateri piše, da je podpisana po plačilu celotne kupnine. Kupec se je oglasil eno jutro znotraj roka pri meni in mi povedal, da je danes zjutraj nakazal celotno kupnino na moj bančni račun. S seboj je imel že podpisano in poštempljano kupoprodajno pogodbo s strani njihovega podjetja. Zatrdil mi je, da je denar že na mojem računu, ali pa bo vsak čas. V zaupanju sem kupoprodajno pogodbo podpisal, pri meni doma in se odpravil plačati davek ter overit kupoprodajno pogodbo k notarju. K sreči se je na davčni zaustavilo, saj italiansko podjetje ni moglo kupiti nepremičnine, ker ni pridobilo slovenske davčne številke. V treh dneh so pridobili manjkajočo davčno številko, ta čas sem pa jaz spoznal, da nisem prejel nakazane kupnine 150.000 eur. Podjetje pa ima svoj izvod kupoprodajne pogodbe, v katerem je zemljiško knjižno dovolilo, na pogodbi tudi piše, da imajo pravico stalno prijavit in vseliti se v hišo in da s podpisom potrjujem, da sem prejel kupnino v celoti, spodaj pa je moj podpis. Podjetje mi na mojo željo ni želelo izdati potrdila, da mi nikoli niso plačali kupnine. Po dveh mesecih praznih obljubljanj, da bodo plačali kupnino sem zoper podjetje vložil kazensko ovadbo za veliko poslovno goljufijo za katero je zagrožena kazen od enega do deset let zapora. Kupoprdajna pogodba med mano in podjetjem je veljavna, in bom moral plačati davek prej ali slej, ko davčna izve zanjo. Zanima me pa sledeče, glede na to, da imam že z enik kupcem sklenjeno kupoprodajno pogodbo ali smem v tem trenutku skleniti kupoprodajno pogodbo s kakim drugim kupcem in prodati nepremičnino komu drugemu? Ali lahko podjetje tožim in od njih zahtevam plačilo neprejete kupnine?

(Darko)


ODGOVOR:

Zadeva, ki jo opisujete je kompleksen pravni problem, ki ga je potrebno rešiti z vložitvijo tožbe na razveljavitev pogodbe ter zahtevkom za izdajo odredbe za vpis zaznambe spora v zemljiško knjigo.

Prodaja nepremičnine tretji osebi bi v tem trenutku povzročila vašo kazensko in civilno odgovornost. Pogodba, ki ste jo podpisali je namreč v veljavi dokler z nasprotno stranko ne podpišeta sporazuma o razveljavitvi ali dokler o razveljavitvi ne odloči sodišče.

Ker je zadeva kompleksna, predlagam, da me pokličete na številko 02/6211-660.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

20.12.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog