VpraÅ¡anja - VodičZamenjava klimatske naprave

VPRAŠANJE:

Pred leti sem kupil stanovanje z vgrajeno klimatsko napravo pri kateri je zunanja enota klimatske naprave vgrajena skupaj z zunanjo enoto sosednjega stanovanja v zidni niši pod fasado. Ker je prišlo do okvare zunanje enote (puščanje plina) sem se odločil, za zamenjavo le te z novo. Ker gre za poseg v skupni prostor sem od ostalih etažnih lastnikov pridobil 65% vseh soglasij (stroške sanacije bom kril v celoti sam) in pripravil načrt za sanacijo. O nameravanih delih sem obvestil upravnika objekta in ga skupaj z načrtom sanacije pozval, da poišče ustreznega izvajalca del in od njega pridobi ponudbo za izvedbo del. Moje vprašanje se glasi: Ali je upravnik objekta dolžan etažnemu lastniku, ki želi izvesti zamenjavo obstoječe zunanje enote klimatske naprave z novo, etažnemu lastniku pomagati, da izvede popravilo, če posebej, ker je zahtevnost del takšna (demontaža prezračevalnih rešetk iz strani fasade, izvlek naprav iz zidne niše, postavitev nove, ...), da lastnik sam tega ne more izvesti. Kaj lahko stori etažni lastnik, če upravitelj objekta, k sanaciji noče pristopiti oziroma etažnemu lastniku noče pomagati pri izvedbi prej omenjenih del.

(Tomaz)


ODGOVOR:

Upravljanje se deli na redno upravljanje in na posle, ki presegajo redno upravljanje. Redno upravljanje so posli obratovanja, vzdrževanja stavbe, določitev ter razrešitev upravnika in nadzornega odbora ter oddajanje skupnih delov v najem. Med redno upravljanje sodi tudi vgradnja dodatnih delilnikov, merilnikov, in odštevalnih števcev.

Posli, ki presegajo okvire rednega vzdrževanja, so spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli, posebne omejitve posameznih delov ali skupnih delov stavbe, spreminjanje rabe skupnih delov in različne izboljšave stavbe, ki ne sodijo v vzdrževanje (npr. vgradnja dvigal). Za izvedbo poslov, ki ne sodijo v redno upravljanje je potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov. Če do tega soglasja ne pride, lahko lastniki, ki želijo izvesti posel, le tega izvedejo, če sami financirajo izvedbo in pri tem ne ovirajo pri lastništvu drugih etažnih lastnikov.

Glede na to, da niste pridobili soglasja vseh etažnih lastnikov, boste posel lahko speljali le skupaj z etažnim lastnikom, s katerim imata interes do sanacije. Prav tako le vidva nosita stroške takšne investicije.

Ker je po definiciji namen upravitelja, da upravlja s skupnimi posli obratovanja in vzdrževanja stavbe, lahko iz tega zaključimo, da upravitelj pri vaši sanaciji,m ne igra nobene vloge.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

16.11.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog