Vprašanja - StoritveGlasovanje na zboru etažnih lastnikov

VPRAŠANJE:

Upravnik je vsem etažnim lastnikom poslal vabilo na izredni zbor etažnih lastnikov. V prvi točki dnevnega reda je zapisal sledeče: "Na zboru lastnikov etažni lastniki veljavno glasujejo le o predlogih sklepov, ki so navedeni v vabilu in ki se nanašajo na redno upravljanje z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih." Sedaj sem v dvomih, v katerih primerih bodo sklepi veljavni? Moram opozoriti, da to ni vabilo na ponovljeni zbor.

(Aleš)


ODGOVOR:

Sprejeti bodo sklepi o predlogih, ki so bili navedeni v vabilu in za katere bo glasovala večina prisotnih etažnih lastnikov.

Redno upravljanje so posli obratovanja, vzdrževanja stavbe, določitev ter razrešitev upravnika in nadzornega odbora ter oddajanje skupnih delov v najem. Med redno upravljanje sodi tudi vgradnja dodatnih delilnikov, merilnikov, in odštevalnih števcev.

Posli, ki presegajo okvire rednega vzdrževanja, so spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli, posebne omejitve posameznih delov ali skupnih delov stavbe, spreminjanje rabe skupnih delov in različne izboljšave stavbe, ki ne sodijo v vzdrževanje.

Razlika med posli je v tem, da je za izvedbo poslov, ki ne sodijo v redno upravljanje potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

13.01.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog