Vprašanja - StoritveUpravnik je spremenil obrazec, ki je priloga pravilniku o upravljanju-kaj sedaj?

VPRAŠANJE:

Vaš odgovor na navedeno vprašanje (z dne 12.8.2011) je bil posredovan našemu upravniku, ki spremembo obrazca utemeljuje z naslednjim: »Tako v primeru, da etažni lastnik oziroma uporabnik zahteva spremembo števila uporabnikov, ne predloži pa ustreznih navedenih dokazil o spremembi števila oseb (velja predvsem za zmanjšanje števila uporabnikov), s strani družbe štejemo kot ustrezna dokazila tudi soglasje večine etažnih lastnikov oziroma potrdilo o vednosti predstavnikov etažnih lastnikov (podpis članov nadzornega odbora oziroma koordinatorja) o spremembi. Le tako se lahko ognemo raznim samovoljnim zmanjševanjem števila uporabnikov v osebno korist pri izvedbi obračuna obratovalnih stroškov. Prav tako ste lastniki s Pogodbo o opravljanju storitev upravljanja podali pooblastilo predstavniku etažnih lastnikov za spremljanje točnega števila oseb v stavbi (6. člen, zadnji odstavek). Ta obrazec in navodila tako niso v neskladju z zakonodajo, prav tako pri upoštevanju spremembe števila oseb uporabljajo podobne obrazce oziroma dokazila ostali upravniki.« Ali je takšna argumentacija ustrezna za spremembo obrazca, ki je priloga pravilniku o upravljanju?

(Ana)


ODGOVOR:

Glede na dejstvo, da ima vaš upravnik pravno podlago za pridobivanje podatkov celo v Pogodbi o opravljanju storitev upravljanja, potem je njegovo poslovanje povsem korektno in vezava pridobivanja podatkov na obrazec nima nobene povezave s samim obrazcem, ampak s samo pogodbo. Celo pohvalili bi ga lahko, da že pogodbeno rešuje in ščiti samovoljo etažnih lastnikov in uporabnikov storitev, ker predvideva bolj natančen postopek kontrole za prijavo in odjavo števila uporabnikov, od katerega je odvisno plačilo stroškov upravljanja, vzdrževanja, itd.

26.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog