Novice - Občine

novica

Ljubljana podpisala pogodbo za gradnjo 183 neprofitnih stanovanj

Ljubljana podpisala pogodbo za gradnjo 183 neprofitnih stanovanj
Objavljeno dne 15.10.2009

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana in Gradbeno podjetje Grosuplje sta 13. oktobra podpisala pogodbo za izgradnjo šestih stanovanjsko – poslovnih objektov s podzemnimi parkirnimi mesti v soseski Polje II v Ljubljani. Župan Janković je podpis pogodbe pospremil z besedami, da bi njegovo veselje bilo izjemno, če bi na koncu števila stanovanj, ki bodo zgrajena v Polju II (183), stala še ničla (1830). Le takšno število stanovanj bi namreč zadostilo trenutnim potrebam po stanovanjih v Mestni občini Ljubljana.

Za izgradnjo stanovanjske soseske na lokaciji Polje II, ki jo sestavlja šest več stanovanjskih stavb z zunanjo ureditvijo, prometno in komunalno opremo ter pripadajočimi parkirnimi mesti v podzemni garaži in na terenu, je investitor JSS MOL v letu 2008 pridobil vso potrebno projektno dokumentacijo. Na podlagi le-te mu je Upravna enota Ljubljana Izpostava Moste – Polje novembra 2008 izdala gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno decembra 2008.

V stanovanjsko poslovni soseski je skupno predvidena pridobitev 183 najemnih neprofitnih stanovanj in štirih poslovnih enot. Od skupnega števila stanovanj jih bo desetina namenjena za osebe z omejeno sposobnostjo gibanja. Soseska je zasnovana kot šahovnica grajenih in odprtih prostorov, ki skupaj sestavljajo enostaven, a vizualno in programsko bogat ambientalni preplet.

Stanovanjske stavbe bodo imele klet, pritličje in tri nadstropja. Stavbe imajo osrednje stopnišče in se s stanovanji odpirajo na vse strani v svojo neposredno okolico. Stavba ob Zadobrovški cesti ima v pritličju predviden javni program – poslovne prostore, ki jih bo investitor JSS MOL prodal. Pod delom zemljišča je enoetažna naravno prezračevana parkirna garaža, namenjena stanovalcem soseske. Skupno število parkirnih mest v garaži je 185. Odprto parkiranje za stanovalce in obiskovalce bo urejeno ob robovih soseske. Predvideno število parkirnih mest je 92.

Zunanja ureditev bo skupaj z ozelenitvijo, potmi, dostopi, igrišči, klopmi, ipd. je zasnovana kot sistemsko strukturiran bivalni park – zunanja dnevna soba, ki dopolnjuje programe stanovanjskih objektov v skupno arhitekturno – krajinsko celoto.

Skupna bruto tlorisna površina vseh stavb znaša 17.129 m2, skupna neto tlorisna površina stavb pa 14.533 m2, od tega je 14.208 m2 stanovanjskega dela in 326, m2 poslovnih površin. Garaža predstavlja 5.526 m2 bruto in 5.251 m2 neto tlorisne površine.

Stanovanjske stavbe bodo energetsko varčne. Poleg energetsko varčne izvedbe je v navedeni stanovanjski soseski načrtovana tudi izvedba sončne elektrarne, ki bo proizvajala električno energijo in pokrila stroške za skupno rabo. Za izvedbo naložbe je MOL prenesla zemljišče na tej lokaciji v namensko premoženje JSS MOL.

Naložbo načrtujejo izpeljati v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije tako, da bi bil vsak lastnik polovice stanovanj. Izgradnjo poslovnega dela naložbe (2,34 % skupne vrednosti) bo v celoti financiral investitor JSS MOL.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog