Vprašanja - ObčineBazna postaja mobilnega operaterja na sosednjem zemljišču?

VPRAŠANJE:

Sosed, katerega del zemljišča se kot "jezik" zajeda med naše parcele, je na tem delu zemljišča, ki je s treh strani obkroženo z našimi zemljišči, ustanovil služnost mobilnemu operaterju za postavitev bazne postaje z cca. 10 metrskim objektom in anteno višine 31 metrov. Koliko mora biti navedeni objekt biti oddaljen od meje, če ni posebnega soglasja sosedov?

(janja)


ODGOVOR:

Tovrstnega podatka vam ne moremo dati, kajti odmiki so določeni v občinskih prostorskih aktih, kjer boste našli odgovor.

 

 

24.11.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog