Vprašanja - ObčineTiho soglasje

VPRAŠANJE:

Sem lastnik travnika (6 kat.) na katerem stoji montažna počitniška hišica. Za parcelo imam izdelano spremembo namembnosti zemljišča v stavbišče s stan. stavbo. Hišica je pravtako vrisana v katasterskem načrtu. Leta 1981 sem poslal prošnjo na občino Vič-rudnik za izdajo lokacijskega dovolenja-brez odgovora s strani občine. Ponovno prošnjo sem poslal leta 1982-brez odgovora. Moje vprašanje: ali obstaja pravno termin tihega soglasaj kadarni odgovora s strani občine? Kaj v takšnem primeru storiti? Na kakšen način in s kakšno dokumentacijo pridobiti priklop električne energije, ker občina noče izdati odločbe o priglasitvi del? Za odgovore se Vam lepo zahaljujem

(D.M.)


ODGOVOR:

V vašem primeru gre za tako imenovan pojem ťmolka organaŤ, ko stranka zahteva izdajo nekega upravnega akta, katerega zaprošeni organ ne izda. Če ste v svoji vlogi navedli vse sestavine, da se lahko obravnava pri upravnem organu, ter če ste priložili vse potrebne listine (priloge, soglasja, idr) vam mora organ tako ali drugače odgovoriti v enem mesecu, v zapletenih vprašanjih pa v dveh. Če ta rok poteče, odločbe organa pa ni, se šteje da vam je organ zahtevo zavrnil. Molk organa se nikoli ne šteje za tiho soglasje, pač pa za zavrnitev vaše zahteve. Od tedaj, ko se šteje, da je vaša vloga zavrnjena, imate odprt pritožbeni rok 15 dni, da se lahko pritožite na pristojno ministrstvo. (M za okolje in prostor).

Tiho soglasje pride v poštev le v poslovnem prometu, kjer sta stranki v stalnih poslovnih stikih. Samo tu se šteje, da je ponudba ene stranke sprejeta s strani druge, če jo druga v primernem roku ne zavrne. Vendar tudi tu velja povedano samo za določeno vrsto posla, ki je bil med njima trajen.

V vašem priemru se bo pritožba potem ťreševalaŤ na drugi stopnji tako, kot se je na prvi. V zadnji fazi lahko uporabite tožbo v upravnem sporu, v primeru ko se šteje, da vam je tudi druga stopnja zavrnila pritožbo. Za tovrstne postopke se kaže obrniti na odvetnika.

28.11.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog