Vprašanja - ObčinePilotni zid na travniku in pravica do odškodnine?

VPRAŠANJE:

Zaradi plazu je odneslo del ceste nad mojim travnikom. Sanacijska dela s pilotiranjem potekajo že 5 mesecev in po vzpostavitvi prvotnega stanja na travniku, ki je bil pod cesto, bo ostal viden pilotni zid v višini 50 cm. Občina trdi, da nisem upravičen do nikakršne odškodnine, sam pa menim, da je zaradi 60 m dolgega zidu zmanjšana vrednost travnika. Kaj lahko zahtevam?

(joze)


ODGOVOR:

Teoretično lahko od Občine zahtevate oz. dobite odškodnino, če boste dokazali, da vam je njihovo ravnanje (sanacija plazu) povzročila škodo na vašem travniku v določeni višini. Kako boste škodo sami ocenili, ne vemo, za verodostojno oceno boste potebovali cenilca. Poleg tega pa bo le-ta lahko ocenil sanacijo z več vidikov, npr. da je Občina na način postavitve podpornega zidu odvrnila od vaše nepremičnine bodoča motenja in morebitno povzročitev škode.

Premislite, odločitev je vaša. Možnost obstaja, rezultat pa je negotov.

 

02.06.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog