Vprašanja - ObčineVgradnja individualnih vodomerov v večstanovanjskem objektu?

VPRAŠANJE:

V našem 24 let starem bloku imamo sedaj skupni vodomer porabe hladne vode in dobimo skupno položnico, ki si jo razdelimo. Vsi stanovalci si želimo vgraditi vsak svoj vodomer, da tudi dobimo vsak svojo položnico po dejanski svoji porabi. Vendar na Komunali Slov. Bistrica trdijo, da morajo biti vodomeri na njim vedno dostopnem mestu (na skupnem hodniku) in ne v naših stanovanjih. Potemtakem bi mi morali napeljati cevi iz stanovanj na hodnik! Je to res, kar trdijo na Komunali?

(Igi)


ODGOVOR:

Tako določa Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na območju Občine Slovenska Bistrica (objavljen na http://www.uradni-list.si/1/content?id=42859).

Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica (http://www.uradni-list.si/1/content?id=87817) pa določa še: „Mesto namestitve vodomernega jaška določi upravljavec. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera." Glede na navedeno, ne vidimo možnosti, da uspete s svojo idejo, razen če izpodbijete omenjena predpisa (mnogi občinski pravilniki določajo le, da mora biti vodomer na lahko dostopnem mestu, kar je verjetno dosti bolj smiselna rešitev).

Odgovor je pripravila pravna pisarna JK Group.

10.05.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog