Vprašanja - ObčineŠiritev obstoječe ceste brez nađega soglasja?

VPRAŠANJE:

Spoštovani, v občini so potrdili načrt za širitev obstoječe (občinske, državne) ceste, ki poteka tudi mimo naše hiše. Po neuradnih informacijah naj bi jo širili v naše dvorišče in glede na to, da je le to majhno, verjetno tudi v del, kjer stoji hiša. Zanima me, kje bi lahko dobila izpisek oziroma izris predvidene širitve ceste, kakšen je postopek v navedenm primeru s strani občine, ter kakšne so naše možnosti. Za vaš odgovor se vam vnaprej najlepše zahvaljujem.

(Tanja)


ODGOVOR:

Svetujemo vam, da se kar direktno obrnete na vašo občino, ki vodi navedeno investicijo.

Menimo, da poseg v zasebno lastnino s strani občine ne bo mogel biti kar samovoljen in brez vaše vednosti.

Vsakokrat, ko nek subjekt posega v zasebno lastnino, mora pridobiti soglasje lastnika ali še bolje služnostno pravico, ki pa je v skladu z zakonodajo lahko tudi odplačna.

Svetujemo vam, da Občino pisno opozorite, če bo posegala v vašo zasebno lastnino, tako motila vašo posest,  ter da za poseg nima vašega soglasja ali služnostne pogodbe, ki bi določila morebitno odškodnino in dolžnost povrnitve v prejšnje stanje.

Naša zakonodaja sicer ureja služnosti v javno korist v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1), kar pomeni, da si Občina lahko zagotovi tudi služnost v javnem interesu, kljub vašim nasprotovanjem. Vendar pa si lahko obenem zagotovite vsaj delno odškodnino in pravico do povrnitve škode in vzpostavitve v prejšnje stanje, seveda ob morebitnih gradnjah in prenovi infrastrukture.

Poglejte:

22.06.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog