Vprašanja - ObčineObnova ceste in dolžnost Občine?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni, zanima me, kako je, če se občina odloči za obnovitev ceste oz. bankine. Ali je potrebno kakršnokoli soglasje lastnikov zemljišč ob sami cesti? Cesta je bila namreč zgrajena (asfaltirana in razširjena) leta 1986, takrat smo prostovoljno odstopili cca 1m zasebnega zemljišča, ki pa ni bilo nikoli nikjer zavedeno, zato še vedno plačujemo katastrski dohodek iz te površine. Sporni ni ta del zemljišča, moti nas sedaj širjenje bankine in dvig le-te, ta bo poškodovala našo ograjo cca. 10-30 cm ograje bo pod njo. Zanima me, če mora občina zaprosit za soglasje oz. povrnit narejeno škodo? Navsezadnje gre za zasebno lastnino postavljeno na zasebnem zemljišču.

(Dušan)


ODGOVOR:

Vsakokrat, ko nek subjekt posega v zasebno lastnino, mora pridobiti soglasje lastnika ali še bolje služnostno pravico, ki pa je v skladu z zakonodajo lahko tudi odplačna.

Svetujemo vam, da Občino pisno opozorite, da posega v vašo zasebno lastnino, tako moti vašo poses,  ter da za poseg nima vašega soglasja ali služnostne pogodbe, ki bi določila morebitno odškodnino in dolžnost povrnitve v prejšnje stanje.

Naša zakonodaja sicer ureja služnosti v javno korist v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1), kar pomeni, da si Občina lahko zagotovi tudi služnost v javnem interesu, kljub vašim nasprotovanjem. Vendar pa si lahko obenem zagotovite vsaj delno odškodnino in pravico do povrnitve škode in vzpostavitve v prejšnje stanje, seveda ob morebitnih gradnjah in prenovi infrastrukture.

Poglejte:

 

03.06.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog