Novice - Investicije

novica

"Pokliči preden koplješ" omogoča vpogled v podatke o gospodarski infrastrukturi

Objavljeno dne 06.11.2009

Na Območni geodetski upravi Celje so v sredo predstavili projekt »Pokliči, preden koplješ«. To je spletna aplikacija, kjer lahko občani pridobijo informacije o umeščenosti objektov gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, električni vodniki itd.). Storitev je brezplačna in poskusno deluje na ožjem območju MO Celje.

Namenjena je vsem pravnim in fizičnim osebam, ki željo posegati v prostor. To vključuje tudi manjše posege, kot so graditev manj zahtevnih in enostavnih objektov (graditev bazena, drvarnice itd.), vrtine za izkoriščanje geotermalne energije, posaditev dreves ali postavitev ograje.

Uporabnik storitve lahko pridobi podatke o zasedenosti prostora z objekti gospodarske infrastrukture na želenem območju, lahko pa tudi posreduje podatke o lokaciji infrastrukture, ki ni vpisana v uradne evidence. Tako bo mogoče preprečiti neposredno in posredno škodo na infrastrukturi, ki v Sloveniji letno znaša 10 milijonov evrov.

Pokliči preden koplješ >>

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog