Vprašanja - InvesticijeKako do lastnega stanovanja?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni! Ker poznate stanovanjske razmere in možnosti vam dajem situacijo na vpogled in sprašujem za možnosti: sem 33 letni oče s petletnim otrokom, za katerega je sodno določeno skupno starševstvo. Sem stalno zaposlen v dobro stoječem velikem podjetju. Stalno biv. na območju MOL-a, najemnik tržnega stanovanja (sobe s souporabo kuhinje in kopalnice), višina najemnine 300 € + stroški. Od staršev lahko računam na 6000 € fin. pomoči ob nakupu stanovanja. Ne varčujem v NSVS. Za resevanje stan. vpr. imam privarčevanih okrog 4000 € v vzajemnih skladih. Mesečni dohodki so bili na zadnjem razpisu MOL-a neprofitnih stanovanj pod mejo, da bi padel v skupino B. Stanovanjskega kredita dobim pribl. 50.000 € na 15 oz. 20 let. Do svojega 35. leta in otrokovega odhoda v šolo (sept. 2008) naj bi bil pravno obravnavan kot mlada družina. Kako do svojega stanovanja na območju MOL-a ali okoliških občin za naju z otrokom? Razmišljam tudi o nakupu zemljišča in postavitvi lesene ali montažne hiše (cca 50 m2) v okolici Lj. Kaj menite?

(supertata)


ODGOVOR:

Nekako vam ne moremo dati jasnega odgovora na vaše vprašanje, lahko pa vam predstavimo povsem nov vidik reševanja stanovanjskega problema.

Lahko bi na podlagi hipotekarnega kredita, kjer potrebujete še določen gotovinski vložek, kupili starejšo stanovanjsko hišo. Del bi uredili zase, del pa za oddajo najemnikom. S plačilom najemnine pa bi delno obnavljali hišo, delno pa plačevali mesečne obroke hipotekarnega kredita. Lahko bi naredli celo parcelacijo in  uredili etažno lastnino ter del hiše celo dobro prodali. Toliko v premislek.

 

 

20.05.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog