Vprašanja - InvesticijeStranka v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja?

VPRAŠANJE:

V bližini našega bloka se naj bi v bližnji prihodnosti gradil nov večstanovanjski objekt. Ker nismo neposredni mejaši s parcelo na kateri bo ta večstanovanjski objekt stal, vmes je še cesta, ki je svoja parcela in je last investitorja novega objekta, me zanima, v kakšnem primeru smo lahko stranke v postopku za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Nov objekt bo stal od naše fasade 11 metrov in bo za 1,5 metra manjši od našega.

(NN)


ODGOVOR:

Na vaše vprašanje vam lahko odgovorimo le na splošno.

Ali ste lahko stranka v postopku za pridobivanje gradbenega dovoljenja, v konkretnem primeru, bo odločila pristojna upravna enota, ki bo na podlagi vašega predloga za pridobitev statusa "biti stranka" vpogledala v grafičen prikaz odgovornega projektanta (katerega zavezuje Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja), kjer je zarisano območje strank. Projektant strank konkretno ne določi, določi le območje, konkretno pa stranke določi UE.

02.06.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog