Novice - Razpisi

novica

Trije razpisi ljubljanskega stanovanjskega sklada za občane MOL

Trije razpisi ljubljanskega stanovanjskega sklada za občane MOL
Objavljeno dne 04.05.2011

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL)je objavil dva razpisa za nakup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za obnovitvena in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah. Za vse tri razpise je namenjeno 400.000 €.

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci v nacionalni stanovanjski shemi (NSVS) je namenjen varčevalcem v NSVS, ki si s privarčevanimi sredstvi ne morejo kupiti primernega stanovanja. Prosilci lahko skupaj z JSS MOL kupijo stanovanja pri čemer sklad financira 40 % vrednosti. Sklad postane solastnik stanovanja, prosilec pa v roku 15 let skladov delež odkupi. Do odkupa plačuje nadomestilo za uporabo solastniškega deleža.

Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja z izplačilom doživljenjske mesečne rente je namenjeno občanom, ki so stari vsaj 65 let in so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL zaradi pomoči pri vzdrževanju. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za nadaljnjo uporabo stanovanja.

Javni razpis za stanovanjska posojila JSS MOL za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah je namenjen prosilcem, ki izboljšujejo ali rešujejo stanovanjsko vprašanje s prenovo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi.

Za vse tri razpise je predvideno 400.000 €. Razpisi so odprti do porabe sredstev oz. najdlje do 30. septembra.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog