Novice - SLONEP Gradnja

novica

SURS: Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe - 4. četrtletje 2011

Objavljeno dne 20.02.2012
Izdanih 827 dovoljenj za gradnjo stavb

V četrtem četrtletju 2011 je bilo v Sloveniji izdanih 827 dovoljenj za gradnjo stavb. Vse načrtovane stavbe naj bi obsegale skoraj 365.000 m2, to je za več kot 27% manj kot v četrtem četrtletju 2010. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila manjša za več kot 25%, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 29%. Skoraj 76% stanovanjskih površin je načrtovanih v enostanovanjskih stavbah; med načrtovanimi nestanovanjskimi stavbami naj bi malo več kot 36% površin obsegale industrijske stavbe in skladišča, skoraj 22% pa upravne in pisarniške stavbe.

Načrtovanih za 17% manj stanovanj

Z izdajo gradbenih dovoljenj v četrtem četrtletju 2011 je bila predvidena gradnja 807 stanovanj, to je za 17% manj kot v četrtem četrletju 2010; skoraj vsa načrtovana stanovanja (99% vseh) bodo zgrajena v stanovanjskih stavbah. Od teh bo večina načrtovanih stanovanj v novih stavbah – novogradnjah (98%). 66% načrtovanih stanovanj bo zgrajenih v enostanovanjskih stavbah; ta stanovanja bodo povprečno merila 166 m2. Stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa bodo merila povprečno 82 m2.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski regiji

Podatki za četrto četrtletje 2011 kažejo, da se bo največ stanovanj gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji (190 stanovanj ali skoraj 24% vseh načrtovanih), v podravski (156 stanovanj ali malo več kot 19% vseh) in v savinjski statistični regiji (154 stanovanj ali malo več kot 19% vseh), v drugih pa manj. Najmanj stanovanj je načrtovanih v zasavski statistični regiji (le 4).

Podatki so začasni, končni podatki o gradbenih dovoljenjih za stavbe bodo objavljeni 18. maja 2012.

Podrobnejši podatki s področja gradbeništva >>

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog